Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 4(64) | 121–136

Article title

Obszary nieobjęte działaniami uszczelniającymi system podatkowy w Polsce w latach 2015–2019 w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych – konsekwencje budżetowe, społeczne i gospodarcze

Authors

Content

Title variants

EN
Areas not covered by the sealing of the tax system in Poland in 2015–2019 in the area of taxation of income of individuals: budgetary, social, and economic consequences

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to review and evaluate selected solutions in the area of personal income tax in terms of their impact on the tax and political gap. The solutions affecting the labour market, taxation of rent and income from real estate transactions were analysed. The author claims that taxation rules for individual sources of income in Poland are not conducive to building tax justice and contribute to deepening the tax gap understood as the sum of the political gap and non-compliance with fiscal rules of taxation by taxpayers.

Journal

Year

Issue

Pages

121–136

Physical description

Contributors

author
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, prof. UEP, Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych, Instytut Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; ORCID: 0000-0001-7115-5243

References

 • Adamczyk A., Czyż M., Determinanty luki podatkowej w VAT w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 76, t. 1 „Opodatkowanie przedsiębiorstw”, https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-11.
 • Adamczyk A., Kluzek M., Nieujawnianie dochodów przez samozatrudnionych w Polsce [w:] Luka podatkowa – jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania, red. J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.
 • Arak P., Kutwa K., Sarnowski J., Selera P., Efekty uszczelniania systemu podatkowego w Polsce w latach 2016–2018, Polski Instytut Ekonomiczny, „Policy Paper” 2019, nr 1.
 • Dudek P., Wynajmujesz mieszkanie na doby? Masz szansę na 8,5-procentowy ryczałt, „Dziennik Gazeta Prawna” 2017, nr 119.
 • Flotyńska A., Kluzek M., Personal income tax in Poland – evaluation of existing tax rules in terms of ability-to-pay principle [w:] The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, Vilnius University, Vilnius 2010.
 • Główny Urząd Statystyczny, Obrót nieruchomościami w 2018 roku, Warszawa 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/obrot-nieruchomosciami-w-2018-roku,4,16.html.
 • Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010–2020, Warszawa 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/podstawowe-dane-z-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-wyrownane-sezonowo-w-latach-2010-2020,16,2.html.
 • Główny Urząd Statystyczny, Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane dla 2018 roku, Warszawa 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynku-pracy-dane-dla-2018-roku,9,7.html.
 • Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019 r., Warszawa 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2019-r-,1,24.html.
 • Janczukowicz K., Podatki dochodowe w praktyce, ODDK, Gdańsk 2015.
 • Janiak B., Kosieradzki T., Piekarz R., Opodatkowanie nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Karwat P., Litwińczuk H., Pietrasiewicz W., Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, t. 1, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • Kluzek M., Najem źródłem opodatkowania osób fizycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 481, https://doi.org/10.15611/pn.2017.481.02.
 • Machińska P., Zwolnienie z PIT dla młodych – cel i konsekwencje wprowadzenia, „Challenger” 2020, nr 11, http://challenger.ue.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/06/Challenger-11.pdf.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95dcb574-a9c7-4fa3-a132-befe0f9268d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.