Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 633-638

Article title

Analiza fotograficznego medium w cyklu autoportretów Pawła Żaka pt. Bliski znajomy

Authors

Content

Title variants

EN
The analysis of the photographic medium in a series of self-portraits entitled “A Close Acquaintance” by Paweł Żak

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza cyklu fotografi i Pawła Żaka pt. Bliski znajomy, a dzięki temu odkrycie również istoty fotografii i jako fenomenu kulturowego. P. Żak jest artystą, któremu dokumentalizm fotografi i nie wystarcza, używa więc metafory zwierciadła do ukazania gry, jaka toczy się między osobą i jej lustrzanym odbiciem, a także między poszczególnymi zdjęciami. Cały cykl z 2004 r. stanowi metaforę wewnętrznego dialogu człowieka z samym sobą, opowieść o ludziach w ogóle, a także o artyście i jego narzędziu – fotografii.
EN
The aim of this article is commentary on Paweł Żak’s photographic series entitled A Close Acquaintance and, through this, to reveal the essence of photography as a cultural phenomenon. Paweł Żak is an artist, for whom the documentary character of photography is not sufficient. He uses the mirror as a a metaphor to show the game between the person and his mirrored image, as in the case of photographs. All series constitute a parable of an internal dialogue of the human with himself. They constitute a story about both a man in general, and about the artist and his tool, photography.

Year

Issue

4

Pages

633-638

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie Mikołaja Kopernika 26, Kraków

References

 • BIBLIOGRAFIA
 • [1] Czartoryska U., Fotografia - mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, T. 2, Gdańsk 2005.
 • [2] Kępińska A., Prawdziwe-możliwe, [w:] M. Michałowska, M. Poprawska, P. Wołyński (red.), Prawdziwe możliwe, , Poznań 2000.
 • [3] Michałowska M., Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007.
 • [4] Toczyński Z., Prawda w fotografii, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.
 • [5] Czartoryska U., Identyfikacja zakwestionowana (o grupie „ Zero-6T z lat sześćdziesiątych), „Fotografia" 1987, nr 3.
 • [6] Czartoryska U., Walor przekazu fotograficznego, „Współczesność" 1968.
 • [7] Kurz I., Fototożsamość. „Ja" w czasach fotografii, „Kultura współczesna" 2007, nr 2.
 • NETOGRAFIA
 • [8] Komorowski P., Samowyzwolenie, czyli kilka uwag o naturze autoportretu, „Format" 2009, nr 57, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dbc.wroc.pl%2FContent%2F9992&ei=sL14Uom2DtGShQf- --4G4BA&usg=AFQjCNEg2tjxI5N2wyPxdNh9yop 38BoiZw&bvm=bv.55980276,d.ZG4, 11.11.2013.
 • [9] Kopaliński W., Słownik symboli, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFj AB&url=http%3A%2F%2Fprzeklej.net%2Fdownload.php%3Ffile_id%3D78505&ei=ZpFOUqjYKeb74QT]xoGYDQ&usg=AFQjCNGYC14mKFS3r0ZqEvyLy7K-Cv4369Q&bvm=bv.53537100,d.bGE, 28.10.2013.
 • [10] Lechowicz L., Magiczne lustro fotografii Pawła Żaka, http://www.galeriafi.infocentrum.com/2008/zak/zak_p.htm, 12.11.2013.
 • [11] Pustota M., Bliski znajomy. Fotografie Pawła Żaka, http://fototapeta.art.pl/2004/pzmgp.php, 13.11.2013.
 • [12] Saj A., Autoportret fotografii, http://galeria-bwa.karkonosze.ccm/wyst/2005/autoportret/index.php?jak=intro, 13.11.2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95e3e3f0-18d4-42f3-a253-fa060e57e871
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.