Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 11 | 24-52

Article title

„Jak będę wiedział, że to moja ostatnia kadencja, to robię, co chcę” czyli wielogłos o ograniczaniu kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Content

Title variants

EN
“If I Know That This Is My Last Term, I Will Do Whatever I Want”. Thoughts and Opinions on Term Limit for Local Authorities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Od kilku lat różne ugrupowania polityczne zgłaszają postulat ograniczenia licz-by kadencji władzy wykonawczej w samorządzie lokalnym. Za każdym razem wywołuje on ogólnopolską dyskusję, w której aktywny udział biorą przedstawi-ciele partii politycznych, aktualnie urzędujący wójtowie, burmistrzowie i pre-zydenci miast oraz opinia publiczna. Celem artykułu jest prezentacja argumen-tów zwolenników i przeciwników tego rozwiązania ze szczególnym uwzględ-nieniem badań własnych przeprowadzonych w małym mieście w Polsce.
EN
Various political parties postulate term limits of executive power in local government for several years. Every time it raises nationwide discussion, involving representatives of political parties, mayors and public opinion. The aim of this paper is to present points of view of both supporters and opponents of this solution with a particular emphasis on personal qualitative research in a small town in Poland.

Year

Issue

11

Pages

24-52

Physical description

Contributors

 • Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa, 00-625, Polna 18/20

References

 • Miros M., Dinozaury wymierają, „Rzeczpospolita” z dn. 6 kwietnia 2010 roku, Samorządowcy z długim stażem o swojej recepcie na sukces, Interia.pl: http://fakty.interia.pl/raport-wybory-samorzadowe/news-samorzadowcy-z-dlugim-stazem-o-swojej-recepcie-na-sukces,nId,886906, 15.09.2014
 • Stelmach S., Długowieczni w samorządach, „Rzeczpospolita” z dn. 6 kwietnia 2010 roku
 • Stelmach S., Wójt to też zawód, „Rzeczpospolita”, z dn, 29 maja 2012 roku
 • Ustawa z dn. 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
 • http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/669395,zawod-wojt-czyli-reforma-samorzadowa-na-cenzurowanym-2.html, 15.09.2014
 • http://miasta-polskie.pl/aktualnosc-9-618-komunikat_z_posiedzenia_zarzadu_zmp_w.html, 15.09.2014.
 • http://miasta-polskie.pl/aktualnosc-9-618-komunikat_z_posiedzenia_zarzadu_zmp_w.html, 15.09.2014
 • http://miasta-polskie.pl/aktualnosc-9-618-komunikat_z_posiedzenia_zarzadu_zmp_w.html, 15.09.2014
 • http://mojepanstwo.pl/dane/sejm_debaty/1652, 15.09.2014
 • http://plebaniak.wordpress.com/2014/08/26/kadencyjnosc-wladz-samorzadowych-jest-kolejnym-populistycznym-pomyslem-twojego-ruchu/, 15.09.2014
 • http://samorzad.pap.pl/depesze/polecaneartykuly.opinie/132209/Glos-despoty--Szefowie-gmin-o-ograniczeniu-liczby-kadencji-w-samorzadach, 15.09.2014
 • http://samorzad.pap.pl/depesze/polecaneartykuly.opinie/132209/Glos-despoty--Szefowie-gmin-o-ograniczeniu-liczby-kadencji-w-samorzadach, 15.09. 2014.
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/820709,chcemy-ograniczenia-liczby-kadencji-urzednikow-w-samorzadach.html, 15.09. 2014
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/820709,chcemy-ograniczenia-liczby-kadencji-urzednikow-w-samorzadach.html, 15.09.2014
 • http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130107/REGION/130109673, 15.09.2014

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95e646b1-4ac6-4b1b-aa8d-8df0a730aa88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.