Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 9 | 103-108

Article title

Tomáš G. Masaryk i Jan Patočka o kryzysie człowieka nowoczesnego

Authors

Content

Title variants

RU
Томаш Г. Масарик и Ян Паточка о кризисе современного человека
EN
Tomáš G. Masaryk and Jan Patočka on the Crisis of Modern Man

Languages of publication

PL

Abstracts

CS
Podle T.G. Masaryka je krize moderního člověka krizí duchovní, která se projevuje v krizi vědeckosti (polovzdělanost), náboženskosti a mravnosti. Překonání a východisko z krize je podle něho možné prostřednictvím moderního náboženství a nového pojetí vědeckosti. Patočka chápal lidskou existenci jako život ve světě a otevřenost světu. Základními typy životní aktivity jsou podle něho životní (tělesné) pohyby.
EN
According to T.G. Masaryk, the crisis of modern man is a spiritual crisis manifesting itself in a crisis of scholarship (insufficient level of scholarship), religiousness and morality. A solution to the crisis is, according to Masaryk, a modern religion and a new concept of scholarship. Patočka considered human existence to be a life in the world and openness to the world. The elementary forms of life activity are, according to him, life (bodily) movements.

Keywords

Contributors

author
  • Masarykova Univerzita v Brne

References

  • Patočka J. 1965. „K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života”. Tvář 2 (1).
  • Patočka J. 1967. Prirodzený svet a fenomenológia. W Fenomenológia a existencializmus, J. Bodnár (red.). Bratislava.
  • Patočka J. 1990. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha.
  • Rezek P. 1993. Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: Oikumené.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95ed1b4e-cd90-4c14-984b-ed8989241a42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.