PL EN


2009 | 9 | 103-108
Article title

Tomáš G. Masaryk i Jan Patočka o kryzysie człowieka nowoczesnego

Authors
Content
Title variants
RU
Томаш Г. Масарик и Ян Паточка о кризисе современного человека
EN
Tomáš G. Masaryk and Jan Patočka on the Crisis of Modern Man
Languages of publication
PL
Abstracts
CS
Podle T.G. Masaryka je krize moderního člověka krizí duchovní, která se projevuje v krizi vědeckosti (polovzdělanost), náboženskosti a mravnosti. Překonání a východisko z krize je podle něho možné prostřednictvím moderního náboženství a nového pojetí vědeckosti. Patočka chápal lidskou existenci jako život ve světě a otevřenost světu. Základními typy životní aktivity jsou podle něho životní (tělesné) pohyby.
EN
According to T.G. Masaryk, the crisis of modern man is a spiritual crisis manifesting itself in a crisis of scholarship (insufficient level of scholarship), religiousness and morality. A solution to the crisis is, according to Masaryk, a modern religion and a new concept of scholarship. Patočka considered human existence to be a life in the world and openness to the world. The elementary forms of life activity are, according to him, life (bodily) movements.
Keywords
Contributors
author
  • Masarykova Univerzita v Brne
References
  • Patočka J. 1965. „K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života”. Tvář 2 (1).
  • Patočka J. 1967. Prirodzený svet a fenomenológia. W Fenomenológia a existencializmus, J. Bodnár (red.). Bratislava.
  • Patočka J. 1990. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha.
  • Rezek P. 1993. Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: Oikumené.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95ed1b4e-cd90-4c14-984b-ed8989241a42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.