Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 151 | 47-64

Article title

Szef firmy jako spolegliwy opiekun

Content

Title variants

EN
Boss as a Trustworthy Guardian in the Company

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article attempts to present and verify the concept of trustworthy guardian, introduced by Tadeusz Kotarbinski, as a model for ethical leadership in the company. Firstly, the author discusses the basic assumptions of T. Kotarbinski’s concept, trying to demonstrate its broad subject scope and its relevance to the modern business conditions. Then, macro and micro social determinants of promoting the trustworthy quardianship concept within the company are presented. The last part of the paper deals with the boss trustworthy quardian and his actions, ranging from traditional, protective ones aimed at people affected by various random incidents to mentoring or outplacement. The author also points out boss’s anti-protective attitudes, which became evident in the time of economic crises.

Contributors

 • Towarzystwo Naukowe Prakseologii, ul. Nowy Świat 72, p. 225, 00-330 Warszawa

References

 • Avery G. C. 2009. Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.
 • Banajski R. 2006. Spolegliwe opiekuństwo jako moralne wyzwanie współczesności, w: Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk i Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa.
 • Coca-Cola HBC Polska. 2010. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2009, Wyd. Coca-Cola HBC Polska, Warszawa
 • Ćwik N., Januszewska J. 2010. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Gasparski W. 2003. Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kotarbiński T. 1987. Pisma etyczne, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kotarbiński T. 1973. Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa.
 • Kuraszko I., Augustyniak S. 2009. 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. 1999. Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Ossowska M. 1970. Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa.
 • Pawłowska-Salińska K. Czy ustrój przeszkadza w pracy?, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Praca” z 22 listopada 2010 r.
 • Rok B. 2009. Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe? Prakseologia 149/2009.
 • Schermhorn J. R. 2008. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa.
 • Skarga B. 2010. Kilka słów o autorytecie, „Gazeta Wyborcza” z 18–19 września 2010 r.
 • Walków M. 2010. Wojna ze stresem. Rozmowa z Tadeuszem Janem Zającem, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Praca” z 11 października 2010 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95f48bcc-a270-4bfa-a6d0-176da417aa20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.