PL EN


2012 | 15 | 3 | 101-107
Article title

Treść i struktura prototypu wstydu jako przykładu emocji złożonej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Content and structure of shame’s prototype as complex emotion’s example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie opisane w artykule opiera się na załoęeniu, ęe wiedza o emocjach jest zorganizowana w postaci prototypów. Przedmiotem badania o charakterze eksploracyjnym jest autoewaluacyjna samoświadomościowa emocja złoźona – wstyd. Uczestnicy badania (N = 29) zostali poproszeni o opisanie autobiograficznego wspomnienia, podczas którego doświadczali wstydu. Uzyskane od badanych narracje zostały skategoryzowane przez sędziów kompetentnych i poddane hierarchicznej analizie skupień. W rezultacie otrzymano prototypowy opis wstydu. Ponadto otrzymano wyniki dotyczące: (1) charakterystyki prototypu emocji złoźonej, (2) analizy strukturalnej prototypu wstydu, (3) „potencjalnej syntezy” w obszarze emocji postkognitywnych.
EN
This study is based on the conclusion that emotion knowledge is organized in terms of prototypes. The subject of this exploratory study is autoevaluative self-conscious emotion – shame. The participants (N = 29) were asked to describe emotional autobiographical emotional episode. Then the subjects‘ narratives were categorized by coders and submitted to hierarchical cluster analysis. The result was a prototypical description of this emotion. Derived, exploratory results provide mainly: 1) the description of complex emotion as prototype, 2) the structural characteristic of shame, 3) arbitrate the issue of „potential synthesis“ in the field of postcognitive emotions.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
101-107
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-7888
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95f751f5-10e5-4060-95a1-61192ccae6b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.