Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 15 | 3 | 101-107

Article title

Treść i struktura prototypu wstydu jako przykładu emocji złożonej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Content and structure of shame’s prototype as complex emotion’s example

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badanie opisane w artykule opiera się na załoęeniu, ęe wiedza o emocjach jest zorganizowana w postaci prototypów. Przedmiotem badania o charakterze eksploracyjnym jest autoewaluacyjna samoświadomościowa emocja złoźona – wstyd. Uczestnicy badania (N = 29) zostali poproszeni o opisanie autobiograficznego wspomnienia, podczas którego doświadczali wstydu. Uzyskane od badanych narracje zostały skategoryzowane przez sędziów kompetentnych i poddane hierarchicznej analizie skupień. W rezultacie otrzymano prototypowy opis wstydu. Ponadto otrzymano wyniki dotyczące: (1) charakterystyki prototypu emocji złoźonej, (2) analizy strukturalnej prototypu wstydu, (3) „potencjalnej syntezy” w obszarze emocji postkognitywnych.
EN
This study is based on the conclusion that emotion knowledge is organized in terms of prototypes. The subject of this exploratory study is autoevaluative self-conscious emotion – shame. The participants (N = 29) were asked to describe emotional autobiographical emotional episode. Then the subjects‘ narratives were categorized by coders and submitted to hierarchical cluster analysis. The result was a prototypical description of this emotion. Derived, exploratory results provide mainly: 1) the description of complex emotion as prototype, 2) the structural characteristic of shame, 3) arbitrate the issue of „potential synthesis“ in the field of postcognitive emotions.

Keywords

PL
EN

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

101-107

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

  • Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-7888

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95f751f5-10e5-4060-95a1-61192ccae6b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.