Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 47 | 2 | 349-363

Article title

Techniki muzykoterapii neurologicznej – przegląd i charakterystyka. Opis przypadków

Authors

Content

Title variants

EN
Techniques of Neurologic Music Therapy – Overview and Characteristics. Case Description

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Techniki Muzykoterapii Neurologicznej (Neurologic Music Therapy – NMT) są to strategie postępowania terapeutycznego polegające między innymi na słuchaniu muzyki znanej i lubianej przez pacjenta, wspólnym śpiewaniu, dodawaniu melodii do wybranych słów, czy też na wspólnym graniu na instrumentach muzycznych. Dzięki nim trwałość efektów terapii jest większa, a także ogólny stan zdrowia pacjentów ulega poprawie. Muzykoterapia neurologiczna stosowana jest często w afazji, zaburzeniach dementywnych, w chorobie Parkinsona, Alzheimera, jak też w innych zaburzeniach neurologicznych, które mają wpływ na procesy poznawcze. W artykule przedstawiono wszystkie techniki muzykoterapii neurologicznej, podzielono je na trzy grupy (sensomotoryczną, logopedyczną i kognitywną) oraz krótko scharakteryzowano. Opisano również przypadki pacjentów, z którymi prowadzono terapię za pomocą wybranych technik muzykoterapii neurologicznej oraz opisano własne refleksje na temat przebiegu i efektów terapii.
EN
Techniques of Neurologic Music Therapy (NMT) are therapeutic strategies that include listening to music known and liked by the patient, singing together, adding melodies to selected words, or playing musical instruments together. Thanks to them, the stability of the treatment effects is greater, and the overall health of patients is improved. Neurologic Music Therapy is often used in aphasia, dementive disorders, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease as well as in other neurological disorders that affect cognitive processes. The article presents all the techniques of Neurological Music Therapy. They were divided into three groups (sensomotor, speech therapy and cognitive) and compactly characterized. The cases of patients with whom therapy was carried out using selected neurological music therapy techniques were also described and their own reflections on the course and effects of therapy were described.

Journal

Year

Volume

47

Issue

2

Pages

349-363

Physical description

Dates

published
2020-08-27

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej

References

 • Berger J., Turow G., 2011, Music, science, and the rhythmic brain. Cultural and clinical implication, London–New York.
 • Bukowska A., 2012, Muzykoterapia Neurologiczna, [w:] Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, red. K. Stachyra, Lublin, s. 165–179.
 • Bukowska A., Konieczna L., 2010, Muzykoterapia w pracy muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych, [w:] Muzykoterapia. Tożsamość – transgresja – transdyscyplinarność, red. P. Cylulko, Wrocław.
 • Galińska E., 2015, Znaczenie muzykoterapii w rehabilitacji neurologicznej, „Psychiatria Polska”, t. XLIX, nr 4, s. 835–846.
 • Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Kinalski R., 2008, Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii, Wrocław.
 • Konieczna-Nowak L., 2017, Perspektywa neuronaukowa w praktyce muzykoterapeutycznej skierowanej do osób starszych, „Konteksty społeczne”, t. 5, nr 1, s. 98–102.
 • Mainka S., Mallien G., 2016, Rhytmic Speech Cueing (RSC), [w:] Handbook of Neurology Music Therapy, red. M.H. Thaut, V. Hoemberg, Oxford.
 • Panasiuk J., 2001, Język a komunikacja u osób po uszkodzeniach mózgu, „Logopedia”, t. 29, s. 117–129.
 • Panasiuk J., 2012, Afazja a interakcja. Tekst – metaTekst – konTekst, Lublin.
 • Panasiuk J., 2016, Mózgowa organizacja procesu mówienia, [w:] Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, s. 288–311.
 • Pastuszek-Lipińska B., 2014, Melodic Intonation Therapy. Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy, Kraków.
 • Paszkiewicz-Mes E., 2013, Muzykoterapia, jako metoda wspomagająca leczenie, „Hygeia Public Health”, t. 48, z. 2, s. 168–176.
 • Ruda K, Trypka E., 2014, Terapeutyczne znaczenie muzyki dla regulowania zaburzeń zachowania w rehabilitacji pacjentów chorujących na otępienie, „Psychogeriatria Polska”, t. X, z. 4, s. 17–24.
 • Thaut M.H., Kenyon G.P., 2003, Rapid motor adaptations to subliminal frequency shifts in syncopated rhythmic sensorimotor synchronization, „Human Movement Science ”, vol. 22, s. 22–35.
 • Thaut M.H., 2005, Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications, New York.
 • Thaut M.H., Hoemberg V., 2014, Handbook of Neurologic Music Therapy, Oxford.
 • Thaut. C., 1999, Training Manual for Neurologic Music Therapy, Fort Collins.
 • Thaut.M.H., McIntosh G.C, Hoemberg G., 2015, Neurobiological foundations of neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system, „Frontiers In Psychology”, vol. 5, s. 1–6.
 • Wojdyga A., 2012, Muzykoterapia, jako forma oddziaływania terapeutycznego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95f82829-0e83-4ca5-9859-5e174f671d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.