Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 13 | 108-122

Article title

Stosunek przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk budowania marki pracodawcy

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pracodawcy zauważając, że obecnie coraz trudniej jest pozyskać utalentowanego i lojalnego pracownika z Pokolenia Y, podejmują działania ukierunkowane na zbudowanie atrakcyjnej marki, która stanie się ich wizytówką. Chociaż termin „marka pracodawcy” nie został precyzyjnie zdefiniowany w polskiej literaturze naukowej, to w ciągu ostatnich lat znacząco zyskał na znaczeniu, co stanowi uzasadnienie podjęcia tego tematu. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej struktura zawiera wstęp, trzy rozdziały teoretyczne, prezentację wyników badań oraz zakończenie. Jej głównym celem było zbadanie stosunku przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk w zakresie budowania marki pracodawcy. Do celów szczegółowych należało określenie wpływu posiadanego przez nich wykształcenia i doświadczenia zawodowego na chęć włączania się w inicjatywy z zakresu employer brandingu, a także wskazanie jakie zdaniem Milenialsów są najskuteczniejsze sposoby budowania marki pracodawcy, w które sami chcieliby się włączyć. Dla realizacji celu pracy posłużono się metodą studiów literatury przedmiotu i innych źródeł wtórnych oraz badaniami ilościowymi z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Wyniki badań potwierdziły wykonanie celów pracy. Respondenci posiadający rozległe doświadczenie zawodowe wyrażają chęć włączenia się w proces budowania marki pracodawcy w ograniczonym zakresie (m.in. poprzez organizację dni otwartych), z kolei posiadane przez nich wykształcenie nie stanowi zmiennej wpływającą na ich udział w inicjatywach employer brandingowych. W zakończeniu pracy sformułowano wnioski i ograniczenia zastosowanej metody badawczej.

Year

Issue

13

Pages

108-122

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Albrychiewicz-Słocińska A., Robak E. (2017), Pozyskiwanie pracowników z pokolenia Y - wybrane praktyki organizacyjne z zakresu marketingu rekrutacyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 28, 152-153.
 • Armatys A. (b.d.), Jak budować markę pracodawcy, którą pokochają millenialsi? Model CRUSH, dostępny na: http://markapracodawcy.pl/jak-budowac-marke-pracodawcyktora-pokochaja-millenialsi-model-crush/ (data dostępu 10.11.2020).
 • Backhous K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, Career Development International, 4(5).
 • Baran M., Kłos M. (2014), Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, Marketing i Rynek, 5.
 • Bartkowiak M., Szłapińska J. (2014), Znaczenie budowania wizerunku pracodawcy na nowym rynku pracy, Dyskursy Młodych Andragogów, 15.
 • Berniak-Woźny J. (2015), CSR jako narzędzie budowy marki pracodawcy, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44(6), 24-36.
 • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 6(71), 43-54.
 • Kaczkowska-Serafińska M., Michalska K. (2015), Employer branding - nowe możliwości dla efektywnych procesów rekrutacji pokolenia Y, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, (44 (6), 93-107.
 • Kantowicz-Gdańska M. (2009), Employer branding - kwestie definicji i modelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 6(71), 55-65.
 • Knap-Stefaniuk A. (2015), Kształtowanie wizerunku współczesnej firmy - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44(6), 108-119.
 • Lebowitz S. (2016), 4 tys. osób w IBM próbowało zrozumieć pracę z młodymi. Oto ich 3 wnioski, dostępny na: https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/millenialsi-w-pracyjakie-maja-potrzeby/5cxxl4v (data dostępu 17.11.2020).
 • Lievens F., Van Hoye G., Anseel F. (2007), Organizational identity and employer image: towards a unifying framework, British Journal of Management, 18, 44-59.
 • Markapracodawcy (b.d.), Pokolenie Y trudnym wyzwaniem dla Employer Brandingu?, dostępny na: http://markapracodawcy.pl/pokolenie-y-trudnym-wyzwaniem-dla-employerbranding/ (data dostępu 10.11.2020).
 • Matuszewska A.M. (2019), Marka korporacyjna a marka pracodawcy - związki i zależności. Rozprawa doktorska, dostępna na: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/26249/Agata%20Matuszewska% 20-%20Praca%20doktorska.pdf?sequence=1&isAllowed=n (data dostępu 20.11.2020).
 • McQueen M. (2016), Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej, Studio EMKA, Warszawa.
 • Mendryk I. (2013), Aktywność w mediach społecznościowych jako element kształtowania własnego wizerunku dla potencjalnego pracodawcy: wyniki badań, Studia Ekonomiczne, 157, 134-147.
 • Moroko L., Uncles M.D. (2008), Characteristics of successful employer brands, Journal of Brand Management, 16(3), 160-175.
 • Oczkowska R. (2015), Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 38(4), 185-197.
 • Raczyńska M., Stachowska M. (2012), Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budowaniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 25(3), 59-72.
 • Van den Bergh J., Behrer M. (2012), Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?, Edgard, Warszawa.
 • Zygiert J. (2016), Co motywuje do pracy pokolenie Y?, dostępny na: https://www.edenred.pl/web/pageFiles/news/156/artykulco-motywuje-do-pracy-pokolenie-yj-zygiert.pdf (data dostępu 17.11.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9600d971-eca5-489f-b360-bb3b45c9b244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.