Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 2(62) | 129–142

Article title

Samoocena ruchliwości międzypokoleniowej w kontekście przemian struktury społecznej

Content

Title variants

EN
Self-perception of intergenerational mobility in light of changing social structure

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to discuss intergenerational mobility in Poland. Main attention is given to subjective perception of social mobility. The author is interested in how individuals perceive, explain and assess their social position and trajectory, and thereby how dynamics of social structure is intertwined with personal experience. She discusses social mobility in terms of objective measures and categories, with particular focus on comparison between respondents’ social status and their fathers’ status, and thereafter compares it with subjective perception of upward or downward social mobility. The analysis is based on three waves of POLPAN survey (1988, 2013, 2018), an academic research project conducted by the Polish Academy of Sciences.

Journal

Year

Issue

Pages

129–142

Physical description

Contributors

 • socjolog, doktor habilitowany, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk • kjanicka@ifispan.edu.pl ORCID: ORCID 0000-0002-4355-2011

References

 • Goldthorpe J.H., O socjologii. Integracja badań i teorii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.
 • Grabowska-Lusińska I., Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Gugushvili A., Intergenerational objective and subjective mobility and attitudes towards income differences: evidence from transition societies, „Journal of International and Comparative Social Policy” 2016, vol. 23, no. 3, https://doi.org/10.1080/21699763.2016.1206482.
 • Janicka K., Potoczna percepcja ruchliwości międzypokoleniowej. Analiza porównawcza lat 1976–1980, „Przegląd Socjologiczny”, t. 35, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1985.
 • Janicka K., Segregacja zawodowa ze względu na płeć w kontekście polskiego rynku pracy [w:] Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne, red. S. Kamińska-Berezowska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2020.
 • Janicka K., Zawód i praca – dwa wymiary strukturalizacji społecznej [w:] Rozwarstwienie społeczne, red. A. Kiersztyn, D. Życińska-Ciołek, K.M. Słomczyński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017, https://doi.org/10.26485/ps/2018/67.4/9.
 • Janicka K., Słomczyński K.M., Od nierówności do polaryzacji: biegunowość struktury klasowej a różnice w postawach natury społecznej i politycznej [w:] Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, red. J. Grotowska-Leder, E. Rokicka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • Lim N., Mateju P., Who Has Gotten Ahead after the Fall of Communism? The Case of the Czech Republic, „Sociologický časopis / Czech Sociological Review” 1995, vol. 3(2).
 • Lipset S.M., Bendix R., Ruchliwość społeczna w społeczeństwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1964.
 • Słomczyński K.M., Janicka K., Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego [w:] Polska. Ale jaka?, red. M. Jarosz, Oficyna Naukowa ISP PAN, Warszawa 2005.
 • Słomczyński K.M., Janicka K., Tomescu-Dubrow I., Przemiany struktury społecznej w Polsce: zmiany w latach 1978–2008 [w:] Modernizacja Polski. Struktury – agencje – instytucje, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Słomczyński K.M., Kacprowicz G., Subiektywna ocena pozycji społecznej [w:] Strukturalizacja społeczeństwa polskiego, red. W. Wesołowski, K. Janicka, K.M. Słomczyński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017.
 • Wesołowski W., Typologia podziałów społecznych i identyfikacje jednostek, IFiS PAN, Warszawa 1989.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96069b3f-550a-4264-9b87-a712c36c2689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.