Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 27 | 121-145

Article title

„Wy jesteście świadkami tego!” (Łk 24,48). Koncepcja świadectwa w Ewangelii Łukasza

Authors

Content

Title variants

„You are Witnesses of These Things!” (Luke 24:48). The Concept of Testimony in the Gospel of Luke

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The present article deals with the studies of testimony in the Gospel of Luke, focusing on the testimony of the disciples of Jesus. In the introduction the author outlines the theme of testimony in the double work of Luke-Acts as compared to other New Testament writings, and explains the meaning of giving testimony and being a witness according to the Third Evangelist. The exegetical study of texts, describing the missionary activity of the disciples in Luke shows that they were acting as witnesses in several stages. In the first stage the Twelve are witnesses sent by Jesus to proclaim the kingdom of God in Galilee. The second stage is the testimony of the seventy-two disciples sent on a mission to proclaim the kingdom of God in Samaria and Galilee. The radicalism of the requirements resembles the radicalism of Jesus’ life, and yields the special character of the disciples’ testimony. The object and the quality of the disciples’ testimony are changed after the Easter events. The disciples have to reckon with persecution, which turned into an opportunity to give testimony inspired by the Holy Spirit. The missionary commandment given by the Risen Lord, being simultaneously a testimony commandment, is preceded by the empowerment of the disciples with supernatural gifts from the Risen Lord, and conditioned by acceptance of the Holy Spirit. The object of disciples’ testimony after Easter will be the passion, the death, and above all the resurrection of Christ based on the prophecies of the Old Testament, and conversion with forgiveness of sins in His name. The testimony of the apostolic community of disciples would be taken from Palestine to all nations on Earth.

Journal

Year

Volume

27

Pages

121-145

Physical description

Contributors

author
 • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie

References

 • Aletti J.-N., „Świadkowie Zmartwychwstałego. Duch Święty i świadectwo w Dziejach Apostolskich”, VV 2 (2002) 127-149.
 • Banaszek A., „Uczeń i świadek w kontekście nakazów misyjnych (Mt 10,5b-6; 29,19; Łk 24,47-48; Dz 1,8b)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. Rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów 2010) 31-59.
 • Bednarz M., Bierz i czytaj. Ewangelia według św. Łukasza (16,1-24,53) (Tarnów 2003).
 • Bovon F., Das Evangelium nach Lukas (EKK III/2; Zürich – Düsseldorf – Neukirchen-Vluyn 1996; EKK III/4; Neukirchen-Vluyn – Düsseldorf 2009).
 • Brox N., Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie (StANT 5; München 1961).
 • Dillon R.J., From Eye-witnesses to Ministers of the Word. Tradition und Composition in Luke 24 (AnBib 82; Romae 1978).
 • Fitzmyer J.A., The Gospel according to Luke (AncB 28a; Garden City, NY 1985).
 • Friedrich G., „δύναμις”, EWNT I, 861-867.
 • Green J.B., The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids, MI 1997).
 • Kudasiewicz J., „Wy jesteście świadkami tego (Łk 24,48). Przyczynek do Łukaszowej teologii świadectwa”, Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5,1). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi (red. Z.J. Kijas et al.) (Studia. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny 10; Kraków 2004) 519-540.
 • Langkammer H., Ewangelia według św. Łukasza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz (Biblia Lubelska; Lublin 2005).
 • Liddell H.G. – Scott R. – Jones H.S., A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon 91940).
 • Lohfink G., Die Himmelfahrt Jesu. Untersuchungen zu den Himmelfahrts- und Erhöhungstexten bei Lukas (StANT 26; München 1971).
 • Lohfink G., Die Sammlung Israels. Eine Untersuchung zur lukanischen Ekklesiologie (StANT 26; München 1971).
 • Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, I (NKB NT 3/1; Częstochowa 2011).
 • Mickiewicz F., Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana (Ząbki 2003).
 • Nellessen E., Zeugnis für Jesus und das Wort. Exegetische Untersuchungen zum lukanischen Zeugnisbegriff (BBB 43; Köln 1976).
 • Nolland J., Luke 18,35-24,53 (WBC 35; Nashville i in., TN 1993).
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (Warszawa 1995).
 • Schlier H., „δείκνυμι κτλ.”, ThWNT II, 26-33.
 • Schröter J., „Entscheidung für die Worte Jesu. Die Logienquelle in der Geschichte des frühen Christentums“, BuK 54 (2/1999) 70-74.
 • Schürmann H., Das Lukasevangelium (HThK 3/1; Freiburg im Breisgau i in. 1984).
 • Strack H.L. – Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. I. Das Evangelium nach Matthäus (München 1922).
 • Strathmann H., „μάρτυς κτλ.”, ThWNT IV, 474-514.
 • Wolter M., Das Lukasevangelium (HNT 5; Tübingen 2008).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-960df7fe-db98-4bf1-9599-0498aa6a9b9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.