Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 195-205

Article title

INSTITUTIONAL STOCK MARKET TRADERS: PERFORMANCE APPRAISAL AND DEVELOPMENT BENCHMARKS

Content

Title variants

PL
INSTYTUCJONALNI HANDLOWCY GIEŁDOWI: OCENA SKUTECZNOŚCI I WSKAŹNIKI ROZWOJU

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule badane są istota i ogólne cechy instytucjonalnych inwestorów giełdowych. Analizowana jest działalność instytucjonalnych inwestorów giełdowych w warunkach niestabilności finansowej ukraińskiej gospodarki. Identyfikowane są problemy, które utrudniają skuteczne funkcjonowanie handlowców giełdowych. Zaproponowano kierunki poprawy regulacji działalności instytucjonalnych inwestorów giełdowych na Ukrainie.
EN
In this article the essence and general features of institutional stock market traders are investigated. The activity of institutional stock market traders in the conditions of financial instability of the Ukrainian economy is analyzed. The problems that impede the successful functioning of stock market traders are identified. The directions of improvement of regulation of activity of institutional stock market traders of Ukraine are offered.

Year

Issue

2

Pages

195-205

Physical description

Dates

published
2018-12-20

Contributors

 • Ternopil National Economic University
author
 • Ternopil National Economic University

References

 • Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-грудня 2017 року: аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку, http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics.
 • Колісник М.К., Маслак О.О., Фінансовий ринок: Навч. посібник, Видавництво Національного універси-тету «Львівська політехніка», Львів 2011.
 • Колесник В.В., Введение в рынок ценных бумаг, А.Л.Д., Київ 2011.
 • Кужелєв М.О., Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів: сутність та елементи, „Збірник нау-кових праць Університету державної фіскальної служби України” 2016, №2.
 • Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, www.nssmc.gov.ua.
 • Пасічник В.Г., Ринок цінних паперів: Навчальний посібник, Центр навчальної літератури, Київ 2005.
 • Рекуненко І.І., Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній, „Економіка і Суспільство” 2017, № 8.
 • Стецько М.В. Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності, [в:] Еконо-мічний аналіз: зб. наук. праць, ТНЕУ, Тернопіль 2016, Т. 25, № 1.
 • Алексеєнко Л.М., Стецько М.В., Кулина Г.М., Фінансовий ринок: навч. посіб., Тернопіль 2016.
 • Яцюк Г., Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів, [в:] Фінансова інфраструк-тура України: проблеми та напрями розвитку, Криниця, Київ 2013.
 • Ячменьова В.М., Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку, „Бізнес-Інформ”, 2013, № 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-960f6fc2-06b2-4a79-9934-c6610866d11b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.