Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 253-282

Article title

Formacje graniczne II Rzeczypospolitej

Title variants

EN
Border Formations of the Second Polish Republic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Publikacja jest poświęcona dziejom dwóch najważniejszych formacji granicznych z okresu II Rzeczypospolitej: Straży Granicznej (1928-1939) i Korpusowi Ochrony Pogranicza (1924-1939). Opisana została geneza ich utworzenia, struktura organizacyjna, zadania oraz formy i metody działania. Wspomniano o walkach toczonych w wojnie 1939 r. przeciwko dwóm agresorom: niemieckiemu i sowieckiemu. W tekście zamieszczono ponadto biogramy komendantów i dowódców ww. formacji.
EN
The publication is devoted to the history of two most important border formations of the Second Polish Republic: Border Guard (1928-1939) and the Border Security Corps (1924-1939). the description consists on genesis of their creation, organizational structure, tasks, forms and methods of operation. There was also a recall of battles during the war of 1939 against the two aggressors: German and Soviet. in addition the text contains biographies of commanders and commanders of the above mentioned formations.

Contributors

  • Centralny Ośrodek Szkolenia SG im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

References

  • Goryński G., Pułkownik Karol Bacz (1900-1984), „Biuletyn COSSG” (Koszalin) 2004, nr 2, s. 97.
  • Grobelski W., 1 pułk piechoty KOP w walkach pod Jordanowem i Wysoką we wrześniu 1939 r., w: Kampania wrześniowa 1939 roku na ziemi jordanowskiej, red. R. Kowalski, Jordanów–Nowy Targ 2003, s. 75.
  • Jabłonowski M., Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2002-2003.
  • Jadziak E., Kowalski W.T., II wojna światowa, Warszawa 1980
  • Kula H.M., Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, Warszawa: Wydawnictwo Bellona 1994.
  • Mierzwiński Z., Generałowie II Rzeczypospolitej, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Polonia 1990.
  • Wawrzyński M., „Szczury” nad Kresami, „Militaria XX Wieku” 2005, nr 5(8) (wrzesień-październik), s. 23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9610008f-9535-4091-bd1a-38fd66d2a2bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.