Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 42 | 93-110

Article title

Polish‑Sub‑Saharan African economic and political relations after 1989

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main objective of this study is to examine the developments of political and economic relations between Poland and Sub‑Saharan Africa. The article is written from the Polish perspective. The author is fully aware that the perception of Sub‑Saharan Africa as a homogeneous region must result in multiple oversimplifications. However, an analysis of the Polish “African discourse” indicates that political and business elites are not aware of the heterogeneity of the continent and the latter is perceived as a “single unit”. The article demonstrates that after the eastward enlargement of the European Union in 2004 Poland realized its principal goal of foreign policy and did not attempt to redefine its role and place in international relations in terms of its potential and assets. Since 2013, the relations between Poland and Sub‑Saharan states have been intensified, but it is everything but clear whether it will become a permanent trend.

Contributors

author
 • University of Wroclaw, Poland

References

 • Borkowski J., Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 3432 w sprawie deklaracji dotyczącej zamykania placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, at <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6BE66B41>.
 • Ciechanowski G., Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953‑1989, Toruń 2009.
 • Czernichowski K., Kopiński D., Polus A., ‘Polish African Studies at a Crossroads: Past, Present and Future’, Africa Spectrum, Vol. 47, No. 2‑3 (2012).
 • Dzieło Pomocy Ad Gentes, at <http://www.adgentes.misje.pl/misjonarze‑279>.
 • Egypt State Information Service, Egypt and Poland, at <http://www.sis.gov.eg/En/Templates/ Articles/tmpArticles.aspx?CatID=150#.VOOqyZU5DY8>. Ferro M., Colonization. A Global History, London 1997.
 • Go Africa, Program Go Africa, Polska, Warszawa, 29 stycznia 2015, at <http://www.goafrica.gov.pl/files/?id_plik=122>.
 • Interview with a source close to the KGHM Management Board, conducted during European Economic Congress in Katowice, 4 May 2015.
 • Johnson L.R., Central Europe. Enemies, Neighbors, Friends, New York 1996.
 • Kapuściński R., The Shadow of the Sun, trans. by K. Glowaczewska, New York 2002.
 • Karis T., ‘South African Liberation: The Communist Factor’, Foreign Affairs, Vol. 65, No. 2 (1986/1987).
 • Kelertas V. (ed.), Baltic Postcolonialism, Amsterdam–New York 2006 (On the Boundary of Two Worlds, 6).
 • Kopiński D., Polus A., Tycholiz W., Europe‑Africa on the Global Chessboard. The New Opening, Warsaw 2013.
 • Kopiński D., Polus A., Tycholiz W., Unpacking the African Consumer. Spending Patterns and Investment Opportunities, Warsaw 2015.
 • Kowalski I., ‘African Studies in Poland’, Journal of Modern African Studies, Vol. 5, No. 2 (1967) at <http://dx.doi.org/10.1017/S0022278X00019133>.
 • Kulczyk Investments, at <http://kulczykinvestments.com/project/86>.
 • Ludwikowski B., Namibia. Pomyślnie wypełniona misja pokojowa ONZ przy znacznym udziale Polaków, Warszawa 2009.
 • Malinowski K., Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982‑1991, Poznań 1997 (Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, 74).
 • Miguel E., ‘Africa Unleashed. Explaining the Secret of a Belated Boom’, Foreign Affairs, Vol. 90, No. 6 (2011).
 • Ministerstwo Energii RP, http://www.mg.gov.pl/node/20322#
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Afryka Subsaharyjska, Stosunki dwustronne z państwami regionu, at <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/ stosunki_dwustronne_afryka/>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Afryka Subsaharyjska, Stosunki dwustronne z państwami regionu: Ghana, at <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/stosunki_dwustronne_afryka/ghana?printMode=true>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Akademia Rybołówstwa w Angoli – największy polski projekt rozwojowy w Afryce Subsaharyjskiej, 28 August 2013, at <http://www.msz.gov.pl/ pl/aktualnosci/wiadomosci/akademia_rybolowstwa_w_angoli___najwiekszy_polski_projekt_rozwojowy_w_afryce_subsaharyjskiej>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Akredytacja nowego Ambasadora Republiki Senegalu, pana Khaly Adama Ndour, 8 January 2015, at <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/akredytacja_nowego_ambasadora_republiki_senegalu__pana_khaly_adama_ndour>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, IV Szczyt Unia Europejska‑Afryka, at <http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/iv_szczyt_unia_europejska___afryka?printMode=true>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Minister Radosław Sikorski odpowiada na pytania posłów dotyczące polityki zagranicznej, 21 March 2013, at <http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_radoslaw_sikorski_odpowiada_na_pytania_poslow_dotyczace_polityki_zagranicznej>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, Warszawa 2014, at <http://www.msz.gov.pl/resource/aaf21c98‑4082‑45c9‑996c‑a6f6c6a40a7b: JCR>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Współpraca naukowo‑techniczna oraz w dziedzinie edukacji, at <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/wspolpr_nauka_edukacja/>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Wydarzenia Polska‑Afryka, at <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/>.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Departament Współpracy Rozwojowej, Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2012, Warszawa 2013. Naconde, at <http://www.neconde.com.ng/index.php>.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konkurs na wspólne polsko‑południowoafrykańskie projekty badawcze, 8 May 2015, at <http://www.ncbir.pl/programy‑miedzynarodowe/ wspolpraca‑dwustronna/republika‑poludniowej‑afryki/aktualnosci/art,3346,konkurs‑na‑wspolne‑polsko‑poludniowoafrykanskie‑projekty‑badawcze.>.
 • Ners K.J., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 2425 w sprawie zwrotu kredytów udzielanych przez Polskę innym państwom przed 1990 r., at <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/1788E8EF>.
 • Nowicka M., ‘Rzeczpospolita postkolonialna’, Gazeta Wyborcza, 24 August 2007.
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska potrzebna Afryce, Afryka Polsce, 9 October 2014, at <http://www.paiz.gov.pl/20141009/polska_potrzebna_afryce_afryka_polsce#>.
 • Popławski B., ‘Udział Polaków w misjach pokojowych na terenie Afryki Subsaharyjskiej’, Infos, No. 19 (15 September 2001).
 • QKR Corporation, at <http://www.qkrcorp.com/>.
 • Sachs J., Poland’s First Economic Reform Plan of July 1989, 13 April 2015, at <http://jeffsachs.org/2015/04/polands‑first‑economic‑reform‑plan‑of‑july‑1989/>.
 • Sicurelli D., The European Union’s Africa Policies. Norms, Interests and Impact, Farnham 2010.
 • Sikorski R., ‘Solidarity with the ANC?’, National Review, Vol. 42, No. 4 (1990).
 • Southern African Large Telescope, at <http://www.salt.ac.za/>.
 • Szczepanik K., Herman‑Łukasik A., Janicka B. (eds.), Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, Vol. 4: Afryka i Bliski Wschód, Warszawa 2010 (Biblioteka Polskiej Dyplomacji).
 • Taylor I., ‘Dependency Redux: Why Africa Is Not Rising’, Review of African Political Economy, Vol. 43, No. 147 (2015), at <http://dx.doi.org/10.1080/03056244.2015.1084911>.
 • Zumbach J., Ostatnia walka. Moje życie jako lotnika, przemytnika i poszukiwacza przygód, trans. by R. Witkowski, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-961adc21-ea8c-47b6-b77d-70263a4d1aee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.