Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 10 | 89-106

Article title

FDP w wyborach w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec po 2013 roku

Authors

Content

Title variants

EN
FDP in the Federal Republic of Germany state elections after 2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było zbadanie zależności między klęską Wolnej Partii Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) w wyborach do Bundestagu w 2013 r. a wynikami FDP w wyborach do parlamentów w jedenastu krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec od X 2013 r. do 2016 r. Z analiz statystycznych wynika, że porażka liberałów w wyborach do Bundestagu w 2013 r. niekorzystnie wpłynęła na wyniki wyborcze ugrupowania i pogłębiła spadek popularności FDP. Ponadto badania potwierdziły hipotezę, że liberałowie zyskują większe poparcie w zachodnich krajach związkowych niż we wschodnich krajach związkowych. Na spadek poparcia FDP wpłynęło zniechęcenie wyborców do liberalizmu gospodarczego oraz kryzys migracyjny w Europie. Z badań wynika, że liberałowie dążą do przełamania kryzysu przywództwa w partii odbudowując wizerunek polityków działających w strukturach centralnych i terenowych.
EN
The aim of the article is to discover the correlation between the Free Democratic Party’s (Freie Demokratische Partei) defeat in the Bundestag elections of 2013 and the results of the state parliament elections in eleven states of the Federal Republic of Germany since Oct. 2013 until 2016. The analysis of statistics shows that the defeat in the Bundestag election of 2013 had a negative impact on the election results of the party and deepened FDP’s support crisis. Furthermore, the research confirmed the thesis that the liberals are gaining more support in Western states than in Eastern ones. FDP’s support loss was influenced by the discouragement of voters towards economic liberalism and the migration crisis in Europe. The research shows that the liberals are endeavoring to overcome the leadership crisis in the party by paying more attention to the public image of the politicians active in their main and local structures.

Publisher

Journal

Year

Issue

10

Pages

89-106

Physical description

Artykuł naukowy

Dates

published
2017-10-10

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-961b70af-64ef-428e-950c-47b6772fa0dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.