Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 214-223

Article title

Polityka klimatyczna Polski a jej wizerunek w Unii Europejskiej i na świecie

Content

Title variants

EN
Polish Climate Policy and Its Image in the European Union and Worldwide

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje próbę syntetycznej prezentacji polskiego stanowiska w sprawie zmian klimatycznych, skupiając się przy tym na głównych dokumentach strategicznych oraz podstawowych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych. Następnie przedstawia jego polityczno-medialny odbiór w kontekście międzynarodowego wizerunku Polski oraz szczytu klimatycznego w odbywającego się w listopadzie 2013 roku w Warszawie.
EN
Based on strategic documents and basic political and economic conditions, the article attempts to briefly evaluate Poland’s position on climate change. It also presents its political and media reception in the context of international image and climate summit held in Warsaw in November 2013.

Year

Issue

7

Pages

214-223

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki, ul. Nowy Świat 69, 00-046

References

 • Annual energy outlook 2013, U.S. Energy Information Administration, Waszyngton 2013. http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html, 18.09.2013.
 • Budownictwo energetyczne: raport analityczny, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Łódź 2010
 • Gogolewski K., Coal-friendly Poland: a bad climate leader for the EU, EUObserver, http://euobserver.com/opinion/325700, 16.10.2013.
 • Keating D., Poland urges rejection of ETS backloading plan, European Voice http://www.europeanvoice.com/article/2012/december/poland-urges-council-to-reject-ets-backloading/76011.aspx , 16.10.2013.
 • Kruk M., Poland Speaks Its Truth to Power, Green Lobby, Emerging Europe, Wall Street Journal, http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2011/06/28/poland-speaks-its-truth-to-power-green-lobby/, 16.10.2013.
 • Piaseczny J., Łupki – Europa woli poczekać, zob. http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/lupki-europa-woli-poczekac, 18.09.2013.
 • Polityka Klimatyczna Polski; Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2003 r., http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/795c8de385204a0afd1e387e453831b7.pdf, 16.10.2013.
 • Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012 – 2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, marzec 2012 r.,http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR, 16.10.2013.
 • Rankin J., Poland blocking climate change deal, EuropeanVoice, http://www.europeanvoice.com/article/2009/06/poland-blocking-climate-change-deal/65117.aspx, 16.10.2013.
 • Stern J., Yafimava K., Pirani S., The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive assessment, The Oxford institute for Energy Studies, Oksford 2009.
 • UK says Poland blocked EU deal on CO2 emissions, BBC News Europe,
 • http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13872825, 16.10.2013.
 • Zmiana klimatu: Raport syntetyczny 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change, Walencja 2007.
 • http://unfccc.int/meetings/items/6240.php, 18.09.2013
 • http://euobserver.com, 16.10.2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-961e0911-c06b-4753-9c0e-839969255ddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.