Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 53 | 1 - RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI | 103-128

Article title

Rodzina muzułmańska wobec wyzwań nowoczesności

Authors

Content

Title variants

EN
Moslem Family in the Face of the Challenges of Modernity
DE
Die muslimische Familie im Hinblick auf neuzeitliche Herausforderungen
FR
La famille musulmane face aux défis de la modernité

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Rodzina XXI wieku jest narażona na działanie wielu niekorzystnych czynników przenikających do jej uporządkowanej od stuleci struktury. Postępująca laicyzacja, zmiany światopoglądowe, liberalna polityka państwowa, wpływ mediów na kreowanie współczesnego świata oraz edukacja w szkołach sprawia, że rodzina traktowana jest bez należytego szacunku. Zaś małżeństwo przedstawiane jest jako umowa społeczna, od której w każdej chwili można odstąpić lub rozwiązać. Te wszystkie czynniki negatywnie oddziaływają na młode pokolenie, niezależnie od wyznawanej wiary. Dominujący liberalizm w wielu dziedzinach życia powoduje, że także młodzi muzułmanie ulegają wizji hedonistycznego życia, zdominowanego przez materialne dobra, pozyskiwane z egoistycznych pobudek oraz wyższości „mieć” nad „być”. Takie zachowania coraz częściej powodują dystansowanie się młodego pokolenia od wartości religijnych i moralnych, wynikających z wyznawanej religii. Mimo starań społeczności muzułmańskiej, podejmowanych w zakresie właściwego wychowania młodego pokolenia, współczesna rodzina muzułmańska, boryka się z problemami dotyczącymi młodzieży. Globalizacja, intensywny rozwój cywilizacyjny, wszechobecny Internet, powszechność i stosunkowo łatwy dostęp do materiałów zakazanych, jak narkotyki, alkohol, tytoń, powodują, że z tym problemem borykają się rodzice młodych osób, niezależnie od wyznawanej religii. Proces wychowania w nowoczesnej rodzinie coraz częściej zostaje zaburzony. Przemiany cywilizacyjne wymuszają rozłąkę rodzin, ze względu na pracę w innym mieście, a nierzadko również w innym państwie. Zatem emigracja zarobkowa jawi się jako poważne zagrożenie dla stabilności rodziny, nie tylko w wymiarze społecznym, ale przede wszystkim duchowym. Brak właściwych proporcji w procesie wychowawczym spędzania czasu dzieci z matką i ojcem, powoduje zachwianie właściwych relacji społecznych. Dzieci coraz częściej zmuszone są do samodzielnego wychowywania, a takie działanie powoduje największe nieszczęście rodzin, a mianowicie – egoizm . Imam warszawskiej gminy muzułmańskiej Nezar Charif, jest zdania, że ludzie są odpowiedzialni za budowanie cywilizacji oraz zachowanie właściwych relacji społecznych. Od człowieka bowiem zależy jak będzie ukształtowana jego rodzina. Rodzice są pierwszymi autorytetami w życiu młodego człowieka. To od ich postawy, a także zaangażowania w sprawy religii, będzie zależało poszanowanie wartości u dzieci. Niemniej ważna jest także edukacja religijna, przekazywana przez meczet, ponieważ młodzi ludzie potrzebują autorytetów moralnych. Ważne jest również dla współczesnego człowieka, aby nieustannie wierzyć i mieć nadzieję, że można zmienić świat. Jeśli nauka zasad rozpocznie się w rodzinie, będzie kontynuowana w instytucjach religijnych, to w konsekwencji obejmie cały świat . Nasuwa się zatem następująca konkluzja. Niezależnie od wyznawanej religii, zagrożenia czyhające na rodzinę XXI wieku są takie same. Kultura konsumpcjonizmu i egoizmu jest niebezpieczeństwem dla każdej religii, dlatego miejscem, w którym winny być kształtowane wartości moralne oraz etyczne musi być rodzina. Dobrze ukształtowany człowiek w rodzinie, będzie umiał opowiedzieć się po stornie dobra.
The Muslim family is the basis of the social life. A fundamental social group in society typically consisting of two parents – man and woman and their children. The family be subject to the legal protection, because it is the basic of the morality and the teacher of the religion. Family is a unit in which a person builds up personality. What we grow up to be or what is our mental psychology or how serious we are in matters way of life, all these have one common base, and that is, the family. Family helps in an overall development of an individual. Keeping in view, all these facts, the importance of family cannot be denied or overlooked and that is the reason why Islam has given utmost importance to family and family-life. Islam protects the honour, chastity, purity and lineage of the family, so it encourages marriage and forbids free mixing of men and women. Islam gives each family member an important role to play. So fathers and mothers take care of the children and give them an Islamic upbringing; children are to listen and obey, and respect the rights of fathers and mothers, on a basis of love and respect. Even our enemies have borne witness to the strength of family ties among the Muslims.

Keywords

Contributors

author

References

 • Abdalati H., Spojrzenie w islam, Białystok 2002.
 • Abu-Rub H., Zabża B., Status kobiety w islamie, Wrocław 2002.
 • al-Jibaly M., Closer than a garment [Antykoncepcja w islamie], w: http://www.planetaislam.com/kobiety/antykoncepcja.html, (dostęp 28.01.2015).
 • Ally M. ibn, Islam, w: P. Morgan, C. Lawton (red.), Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, Warszawa 1996, s. 324-327.
 • Bellinger G., Leksykon religii świata, Warszawa 1999.
 • Danecki J., Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997.
 • Gadacz T., Milerski B. (red.), Encyklopedia Religii, t.VI, Warszawa 2003.
 • Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988.
 • Ghulam Ahmad M., Filozofia nauk islamu, Warszawa 1996.
 • Hourani A., Historia Arabów, Gdańsk 2003.
 • Khoury A.T. (red.), Leksykon podstawowych pojęć religijnych: judaizm, chrześcijaństwo, islam, Warszawa 1998.
 • Kirste R., Schultze H., Święta wielkich religii, Warszawa 1998.
 • Klöcker M., Tworuschka M. i U., Etyka wielkich religii, Warszawa 2002.
 • Kobieta w tradycji islamskiej i judeochrześcijańskiej, http://www.planetaislam.com/kobiety/islamvsinne/index.html, (dostęp 28.01.2015).
 • Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
 • Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
 • Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Warszawa 2003.
 • Machut-Mendecka E., Współczesna rodzina muzułmańska, w: E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Warszawa 2003.
 • Nadjer M., Zagrożenia współczesnej rodziny, w: A. Ładyżyński (red.), Rodzina we współczesności, Wrocław 2009.
 • Rembowski J., Rodzina jako system powiązań, w: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1979.
 • Romaniuk K., Małżeństwo i rodzina według Biblii, Warszawa 1994.
 • Szaban M., Szacunek dla rodziców – Birr al-waalidain, http://www.planetaislam.com/kobiety/szacunekdlarodzicow.html (dostęp 27.01.2015).
 • Szymański E., Narodziny dziecka, w: J. Keller, W. Kotański (red.), Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974.
 • Tabatabai S., Zarys nauk islamu, Warszawa 1996.
 • Tarish W., Rodzina w Koranie, w: Z. Kijas (red.), Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków 1999.
 • Tworuschka M., i U., Islam, Warszawa 2005.
 • Zyzik M., Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96214ba4-8a75-4903-91ef-7ecfb2a44c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.