Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 84 | 139-152

Article title

Wybrane aspekty zadłużania się gmin

Authors

Title variants

EN
Chosen Issues of Run up the Debt in Communes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ma za zadanie zaspokoić potrzeby zamieszkującej jej terytorium ludności. W tym celu powinna posiadać dochody budżetowe na takim poziomie, który w pełni pokryłby ponoszone przez nią wydatki. Jednak, jak pokazuje praktyka, nie zawsze wygospodarowane środki finansowe gminy wystarczają na finansowanie jej działalności. W efekcie tego pojawia się deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia są zazwyczaj środki zwrotne. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami pokrywania niedoborów dochodów są kredyty i pożyczki.
EN
The main task of commune, as a basic unit of public administration, is to satisfy society needs. To accomplish this task it should generate incomes high enough to cover its expenses. However, in many cases, commune’s incomes are too low and budget deficit appears. In order to cover it authorities of the communes take out the loans and credits.

Contributors

  • Akademia Podlaska w Siedlcach

References

  • 1. Chojna-Duch E., 2004, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  • 2. Hellich E., 2006, Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne nr 9.
  • 3. Jastrzębska M., 2006, Zadłużenie sektora samorządowego w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • 4. Jastrzębska M., 2009, Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, Finanse Komunalne nr 4.
  • 5. Poniatowicz M., 2005, Dług publiczny w systemie jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatów), Wyd, UwB, Białystok.
  • 6. Sawkowicz P., 2003, Zadłużenie samorządów - podstawy teoretyczne i doświadczenia Europy Zachodniej, Finanse Komunalne nr 5.
  • 7. Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municypium S.A. Warszawa.
  • 8. Ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. Dz.U. 2005 nr 249, poz. 2104.
  • 9. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. Nr 157, poz. 1240.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9625aa21-3323-464a-83fd-92e5210522e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.