PL EN


2018 | 1(21) | 7-18
Article title

PROSTA METODA OCENY POZIOMU ROZWOJU TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ (NA PRZYKŁADZIE TURYSTYKI ZDROWOTNEJ)

Content
Title variants
EN
A SIMPLE METHOD TO ESTIMATE THE DEGREE OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT (THE CASE OF SPA TOURISM)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przypadku każdego obszaru cennego przyrodniczo uprawiana na nim turystyka przynosi określone korzyści i niekorzyści (straty) grupom społecznym posiadającym swoje interesy związane z jej rozwojem. Przybiera ona zrównoważony charakter, gdy suma korzyści jest większa od niekorzyści w odniesieniu do wszystkich grup interesu lub przynajmniej wyraźnej ich większości. W opracowaniu przedstawiono prostą metodę pozwalającą ocenić, na ile (do jakiego stopnia) turystyka zdrowotna na dowolnym obszarze i w odniesieniu do dowolnego rodzaju turystyki prezentuje zrównoważony charakter. Metodę przetestowano wstępnie (pod postacią badania pilotażowego) na przykładzie jednego z polskich uzdrowisk (Szczawno-Zdrój).
EN
Every area presenting a valuable natural environment provides specific advantages and disadvantages for those social groups that have their own interest in the way of how tourism develops within the area where they live and carry out their activities. Tourism developing there takes a sustainable form when the sum of related advantages is larger than disadvantages from the viewpoint of the entire set of interest groups, or at least their prevailing majority. In the paper, a simple method is presented to evaluate to what extent tourism is sustainable in any given area. As an example, tourism development in Szczawno Zdrój, one of Polish spa resorts is analysed to verify the method.
Year
Volume
Pages
7-18
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
  • Eagles P.F.J., McCool S.F., Haynes C.D., Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, World Commission on Protected Areas (WCPA), Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 08, IUCN – The World Conservation Union 2002.
  • Mazurkiewicz L., O istocie turystyki zrównoważonej, „Turystyka i Rekreacja” 2010, t. 6.
  • Mazurkiewicz L., O turystyce zrównoważonej oraz procesie jej planowania, „Turystyka i Rekreacja” 2015, z. 16(2).
  • Saarinen J., Traditions of sustainability in tourism studies, “Annals of Tourism Research” 2006, t. 33.
  • Tourism and Local Agenda 21, The Role of Local Authorities in Sustainable Tourism, ICLEI 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9626b42b-a7e6-4369-a777-03fb1d3e70e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.