Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | Vol. 8 | 7-11

Article title

Ormiański Kościół Apostolski w procesie transformacji ustrojowej w Armenii

Content

Title variants

EN
The Armenian Apostolic Church in the process of system transformation in Armenia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The Armenian Apostolic Church has played a very important role in Armenia’s social developments. Due to the Church’ role in the nation’s history, it has become of the most significant institutions in the lives of Armenians. The article is an attempt at showing the role of the Armenian Apostolic Church in the process of system transformation in Armenia. The author indicates its privileged role and the difficulties accompanying acceptance of other denominations in Armenia. Attention is also paid to the Church’s close cooperation with the political elites.

Year

Issue

Pages

7-11

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

  • Abrahamian Levon (2006), Armenian Identity in a Changing World, Costa Mesa California: Mazda Publishers.
  • Dziuba-Wiśniewska Joanna (2016), Zaangażowanie Katolikosa Wszystkich Ormian w debatę publiczną w Armenii, „Studia Politologiczne”, vol. 41, s. 319-334.
  • Rypel Daniel (2016), Vztah církve a státu v Arménii: Nejrovnější mezi rovnými?http://www.e-polis.cz/clanek/vztah-cirkve-a-statu-v-armenii-nejrovnejsi-mezi-rovnymi.html (dostęp: 25.10.2016).
  • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2013), Religia w polityce w państwach Kaukazu Południowego, [w:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. Tomasz Stępniewski, Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL, s. 286-287.
  • Siekierski Konrad (2010), Księża i komisarze-Ormiański Kościół Apostolski w czasach władzy radzieckiej, [w:] Konflikty na Kaukazie Południowym, red. Przemysław Adamczewski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 17-35.
  • Siekierski Konrad (2008), Religia i nacjonalizm w regionie Kaukazu Południowego, [w:], Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. Krzysztof Iwańczuk, Tomasz Kapuśniak, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 37-38.
  • Орманян Магакия (2012), Армянская Церковь, Ереван: Анкюнакар, s. 21-23.
  • Авакян Гагик (1999), Армянская Апостольская Церковь, ее место в современном армянском обществе, „Центральнaя Aзия и Кавказ”, nr 2 (3), s. 168-170.
  • Вутова Наталия (2003), Армения: Вступление в Совет Европы и выполнениe обязательств перед oрганизацией, „Центральнaя Aзия и Кавказ”, nr 5 (29), s. 198-199.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96343b5a-091d-4d7d-8f2b-0f12053439fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.