PL EN


2013 | 2013 (16) | 79– 90
Article title

Upadłość z możliwością zawarcia układu jako sposób wyjścia z kryzysu finansowego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Bankruptcy open to an arrangement as a way of resolving company’s financial crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia w sposób teoretyczny i praktyczny przebieg postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Na przykładzie studium przypadku prezentuje kolejne etapy postępowania upadłościowego i związane z nim możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zawiera także analizę porównawczą upadłości z możliwością zawarcia układu oraz upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Analiza ta udowadnia zasadność zastosowania pierwszego z rozwiązań i wykazuje, że pomimo zaistnienia wewnętrznego kryzysu finansowego możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku i ciągły rozwój firmy.
EN
The paper presents theoretical and practical course of bankruptcy open to an arrangement. The case study presents stages of bankruptcy process and the restructuring opportunities for the company. It also contains a comparative analysis of bankruptcy open to an arrangement with liquidation bankruptcy. This analysis demonstrates the validity of the first solution and shows that continuation the company’s operations in the market and its further development are possible despite the existence of an internal financial crisis.
Year
Issue
Pages
79– 90
Physical description
Dates
published
2013-10-30
Contributors
References
  • Flaga-Gieruszyńska, K. (2009). Prawo upadłościowe i naprawcze, 3. wyd. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Prusak, B. (red.) (2007). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  • Witosz, A. (2010). Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
  • Zedler, F. (2009). Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9635a8c5-57f9-400a-a8b4-870309ac4df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.