Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 10 | 365-381

Article title

Metoda biograficzna w pedagogice

Content

Title variants

EN
Biographical method in pedagogics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Biographical method in pedagogics can be particularly used in the analysis and study of critical events and also in the implementation of developmental tasks among pupils. There-fore it is helpful in the activities of both social workers, school counselors and class teachers.

Year

Volume

10

Pages

365-381

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

References

 • Baacke D., Schulze Th., Aus Geschichten lernen, Juventa Verlag, Weinheim u. München 1993.
 • Brezinka W., Wychowanie i pedagogika, tłum. J. Kochanowicz, WAM, Kraków 2005.
 • Czykier K., Metoda biograficzna jako metoda wspierająca precyzowanie sensu życia, [w:] Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, KUL, Lublin 2004.
 • Friebertshäuser B., Qualitative Methoden, [w:] Handwörterbuch Erziehungswissenschaft, Hrsg. Von S. Andresen, Beltz, Weinheim u. Basel 2009.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, PWN, Warszawa 2000.
 • Nikitorowicz J., Ku tożsamości międzykulturowej, „Życie Szkoły” 2005, nr 5.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1998.
 • Sobkowiak U., Harcerstwo w życiu jednostki, Paiwan, Bydgoszcz 2006.
 • Szymaniak J., Studenci w świecie sacrum, „Bałtyckie Studia i Materiały” 2009.
 • Tropper K., Tożsamość regionalna – podstawowe problemy metodologii badań, [w:] Region. Tożsamość. Edukacja, red. J. Nikitorowicz, Trans Humana, Białystok 2005.
 • Witkowski L., Edukacja i humanistyka, t. 2, IBE, Warszawa 2007.
 • Zwoliński A., Język znaków i symboli, „Nasz Dziennik”, 26 lipca 2012 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-963976f1-3fe3-47ec-920f-dc33246980fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.