Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17 | 141-144

Article title

The Problem of Division of the Mazowieckie Voivodship into NUTS Units and the Accessibility of EU funds post 2020

Content

Title variants

PL
Problem podziału województwa mazowieckiego na jednostki NUTS a dostępność środków unijnych po 2020 roku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article addresses crucial problem of territorial subdivision of Poland into NUTS. This problem is currently especially important since the next round of negotiations on revision of the classification of territorial units for statistics with EUROSTAT is approaching. The article presents the purpose and the scope of statistical division at NUTS 2 level. In the period of 2007-2013 Mazowieckie Voivodship was in the group of less developed regions, while in the next financial perspective 2014-2020 is classified as more developed regions. This is because its GDP per capita in the reference period amounted to over 90% of the EU average (region went straight to the top category omitting the category of transition regions). Statistical division of the region into two separate units NUTS 2 after 2020 would allow these regions to qualify for two different categories of wealth: better-developed region (Warsaw metropolitan area) and less developed region (the remaining part of the Mazowieckie Voivodship).
PL
Zbliża się kolejna runda negocjacji rewizji klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych z EUROSTAT. W artykule przedstawiono cel i zakres podziału statystycznego na poziomie NUTS 2. Województwo mazowieckie w perspektywie programowania 2007-2013 znajdowało się w regionów słabiej rozwiniętych, natomiast w kolejnej perspektywie 2014-2020 zostało zakwalifikowane do regionów lepiej rozwiniętych, ponieważ jego PKB na mieszkańca w okresie referencyjnym wyniósł powyżej 90% średniej UE (region przeszedł więc od razu do najwyższej kategorii z pominięciem kategorii regionów przejściowych). Statystyczny podział województwa na dwie odrębne jednostki na poziomie NUTS 2 po roku 2020 pozwoliłby na zakwalifikowanie tych regionów do dwóch różnych kategorii zamożności: regionu lepiej rozwiniętego (Obszaru Metropolitalnego Warszawy) i regionu słabiej rozwiniętego (pozostałej części Mazowsza).

Year

Issue

17

Pages

141-144

Physical description

Dates

published
2015-06

Contributors

  • Mazowieckie Biuro Planowanai Regionalnego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96499139-29ef-49c2-9003-d4bf3a242aea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.