Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 | 7 | 210-217

Article title

Pułkownik Matuszewski. Jedna rodzina – trzy Virtuti

Content

Title variants

EN
Colonel Matuszewski. One family – three Orders of Virtuti Militari

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł Pułkownik Matuszewski, jedna rodzina − trzy Virtuti to autoryzowany i uzupełniony o przypisy tekst wystąpienia Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta 3.04.2012 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie. Do wygłoszenia referatu dotyczącego płk. Matuszewskiego autora zainspirował artykuł prof. Włodzimierza Sulei zamieszczony w jednym z numerów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnetrznego”. A. K. Kunert przybliża sylwetkę płk. Ignacego Hugona Matuszewskiego i historię jednego z trzech Orderów Virtuti Militari w jego rodzinie, przyznanego jego jedynej córce Ewie, która zginęła w Powstaniu Warszawskim. Właścicielami dwóch poprzednich orderów byli sam I. H. Matuszewski i jego pradziad.
EN
The article Colonel Matuszewski, one family – three Orders of Virtuti Militari contains the speech of the Secretary of the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites, Andrzej Krzysztof Kunert, PhD delivered on 3rd April 2012 at the Training Centre of the Internal Security Agency (ABW) in Emów. The text of the speech has been approved for publication and supplemented with footnotes. The author was inspired to give a speech on Colonel Matuszewski by an article by Włodzimierz Suleja published in Przegląd Bezpieczeństwa Wewnetrznego (Internal Security Review). A.K. Kunert presents the Colonel Igancy Hugon Matuszewski and the story of one of the War Orders of Virtuti Militari in his family awarded to his daughter Ewa, who died in the Warsaw Uprising. The owners of the two other Orders were Colonel Matuszewski himself and this great-grandfather.

Keywords

Year

Volume

4

Issue

7

Pages

210-217

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9649fc34-de2d-428a-a62a-928a35db92d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.