Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 185 | 17-36

Article title

Wszystko, co chciałabym wiedzieć o public relations i nie boję się zapytać - dylematy PR

Authors

Content

Title variants

EN
Everything, I Want to Know about Public Relations and I Am Not Afraid to Ask

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera pytania, które nieodparcie narzucają się ilekroć dokonuje się porównań istoty i cech tożsamościowych public relations z realnymi możliwościami ich respektowania w praktyce. Wszystkie łączy pytanie centralne: czy PR nie jest czymś idealistycznym, jeśli uwzględni się z jednej strony to, jakie powinny być jego cele, funkcje i zasady działania oraz z drugiej strony to, jaki jest w praktyce, czyli jego warunki brzegowe realizacji, stwarzane przez interesy, cele, strategie i praktykę organizacji. Na przedmiot rozważań składa się: - wskazanie, czym są public relations według ich normatywnego ujęcia; - co wyznacza główne zewnętrzne ramy ich funkcjonowania oraz - analiza dominujących zjawisk w praktyce PR i dylematy praktyka PR, a także towarzyszące pytania o to, czy powinny one skłaniać do zmian w definiowaniu tożsamości PR, czy tylko do wyznaczenia konkretnych typowych organizacyjnych i systemowych wymagań, w których owa tożsamość mogłaby się wiarygodnie manifestować.
EN
The first objective of the article is to make diagnosis of conditions which build the real world of public relations. The second - to analyse chance to bring closer PR practice and normative theory of public relations. To reach these aims the following issues have been examined: relations between PR and marketing considering contemporary paradigms and concepts, role of PR in strategic management, PR counselling to board of managers, status of PR, communication with environment, position of image in strategic PR goals and relation with the genre - reputation.

Year

Volume

185

Pages

17-36

Physical description

Contributors

References

 • Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska, L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Buss E., Fink-Heuberger U.: Image Management. Frankfurt am Main 2000, wyd. internetowe.
 • Dozier D.M., Tauzen M.: Liberating the Intellectual Domain from the Practice Public Relations, Activism and the Role of the Scholar. "Journal of Public Relations Research" 2000, No. 12.
 • Grunig J.E.: Symmetrical Presuppositions as a Framework for Public Relations Theory. W: Public relations Theory. Red. C. Botan, V. Hazelton. Lawrence Erlbaum Associates, New York 1989.
 • Koecher A., Birchmeier E.: Public Relations? Public Relations! Konzepte, Instrumente und Beispiele fue Erfolgreiche Unternehmenskommunikation. Verlag Industriele Organisation, Zuerich 1992.
 • Murphy P.: Three Limits of Symmetry: A Game Theory Approach to Symmetric and Asymmetric Public Relations. Red. J.E. Grunig, L.A. Grunig. "Public Relations Research Annual" 1991, z. 3.
 • Paradygmaty współczesnego marketingu. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Payne A.: Handbook of CRM. Achiving Excellence in Customer Management. Butterworth Heinemann, Oxford 2006.
 • Seitel F.P.: Public Relations w praktyce. Wyd. 8. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Seitel F.P.: The Practice of Public Relations. Wyd. 10. Pearson, Prentice Hall 2007.
 • Szymura-Tyc M.: Koncepcje zarządzania związkami z klientami - geneza, doświadczenia, perspektywy. W: Paradygmaty współczesnego marketingu. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Wojcik K.: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wyd. 5. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Żabiński L.: Węzłowe aspekty metodologiczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego, na przykładzie case study, research. W: Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska, L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9653a84f-1215-45d7-a1ba-dc84fb57a75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.