Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 3(468) O skuteczną politykę rynku pracy | 3-8

Article title

Możliwości i ewolucja programów rynku pracy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The possibilities and evolution of labour market programmes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto próbę analizy możliwości i ewolucji polityki rynku pracy w kontekście jej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i źródeł finansowania. Aktywna polityka rynku pracy od lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku była ważnym instrumentem wspierającym przemiany strukturalne w gospodarce. W latach dziewięćdziesiątych zaczęto promować filozofię państwa pracy (workfare state), która negowała zwalczanie wykluczenia społecznego przez przyzwoite świadczenia kompensacyjne. Na początku nowego tysiąclecia zwrócon uwagę na koncepcję przejściowych rynków pracy (transitional labour markets TLM). Zmierzała ona do nowej interpretacji pełnego zatrudnienia i innego rozumienia istoty systemów zatrudnieniowych. Obecnie w krajach Unii Europejskiej realizowana jest strategia flexicurity, w ramach której zadaniem polityki rynku pracy jest zapewnienie bezrobotnym bezpieczeństwa na rynku pracy.
EN
In this paper the attempt to design a synthetic indicator showing changes in the effectiveness of job search assistance has been made. It was pointed out that the starting point for the construction of such an index should be to identify the metrics that show the degree of achievement of the objectives adequately attributed to the job placement, job counseling and assistance in active job search and to study their dynamics. Construction of the index proceeded in two stages. In the first stage the group performance indicators for individual services within the scope of job search assistance has been constructed. They were defined as a simple geometric mean of the individual chain dynamics indexes of selected indicators. In the second stage a synthetic index has been defined as a weighted geometric mean of a group performance indicators.

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja w Toruniu
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Calmfors L., Forslund A., Hemstrom M. (2001), Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences, „Swedish Economic Policy Review” nr 2.
 • Card D. (2013), Evaluating Active Labor Market Programs: What Have We Learned In 40 Years?, Conference on Active Labor Market Policies, Paris.
 • European Commission (2010), Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM 2020.
 • Eurostat (2006), Labour Market Policy Database. Methodology. Revision of June 2006, European Communities.
 • Janoski T. (1996), Explaining State Intervention to Prevent Unemployment: The Impact of Institutions on Active Labour Market Policy Expenditures in 18 Countries, w: G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schomann (red.), International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Gazier B., Lechevalier A. (2008), The European Employment Strategy, Macroeconomic Policies, Institutional Regimes and Transitional Labour Marktes, w: R. Rogowski (red.), The European Social Model and Transitional Labour Markets. Law and Policy, Ashgate, Surrey.
 • Kabaj M.(1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
 • Kahn L.M. (2003), Labour Market Institutions and Unemployment in OECD Countries, „Journal for Institutional Comparisons” vol. 1, no. 4.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa.
 • Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa. Kwiatkowski E.(2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa.
 • Schmid G. (1995), Is Full Employment Still Possible? Transitional Labour Markets as a New Strategy of Labour Market Policy, „Economic and Industrial Policy”, nr 16.
 • Schmid G., Auer P. (1998), Transitional Labour Markets: Concepts and Examples in Europe, w: H.U. Schwedler (red.), New Institutional Arrangements in the Labour Market. Transitional Labour Markets as a New Full Employment Concept, European Academy of the Urban Environment, Berlin.
 • Schmid G. (2002), Towards a Theory of Transitional Labour Markets, w: G. Schmid, B. Gazier (red.), The Dynamics of Full Employment, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń.
 • Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń.
 • Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Zawadzki K. (2005), Przejściowe rynki pracy. Koncepcja – implementacje – perspektywy, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-965db892-e8c5-49c2-9ad9-959b8ac18e84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.