Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 416-427

Article title

Pomiar dokonań w skutecznej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Ujęcie makro, mezo i mikro

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Odpowiedzialność wszystkich za postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a w tym nadanie mu rangi twardego argumentu, wymaga opracowania adekwatnych i efektywnych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań. Problem ten dotyczy dokonań w skali makro, mezo, a także wpływa na przyjęte rozwiązania w skali mikroekonomicznej. Celem artykułu był przegląd i ocena stosowanych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań w skali makro, mezo i ostatecznie mikro. Przedmiotem badania były alternatywne miary bogactwa, a także sposoby pomiaru aspektów zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, krajowym, regionalnym, lokalnym oraz przedsiębiorstw. W realizacji sformułowanego celu pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury. Przedstawiona diagnoza rozwiązań w zakresie pomiaru realizacji strategii zrównoważonego rozwoju potwierdziła, iż prace w tym obszarze są szeroko prowadzone, a ich wyniki skutecznie wdrażane.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9661aea5-9537-4fac-a8c9-d81e89d90484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.