Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(87) | 185-193

Article title

Nowe formy zatrudnienia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne

Selected contents from this journal

Title variants

EN
New forms of employment using information and communication technologies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W obecnym świecie szerokie zastosowanie technologii informacyjno-komunika-cyjnych skutkuje m.in. nowymi formami zatrudnienia. Elastyczność pracy jest jednym z elementów wpływających na modernizację organizacji pracy i rozwój nowych form zatrudnienia. Elastyczne formy zatrudnienia (ang. flexible forms of employment, EFZ) związa-ne są z elastycznością czasu i miejsca pracy, a co z a tym idzie z formą stosunku pracy (najczęściej umowa cywilnoprawna), zakresem pracy, wynagrodzeniem (najczęściej charakter zadaniowy). Zmniejszenie dyspozycyjności zawodowej pracownika spowo-dowane różnymi zdarzeniami (rodzinnymi, zdrowotnymi) nie musi obniżać jego ak-tywności w życiu zawodowym. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komu-nikacyjnych miejsce pracy można „zabrać” do domu. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich stanowisk pracy, a głównie tych, w przypadku których możemy połączyć pracę zawodową z wykonywaniem innych obowiązków. Adresatami takiej formy zatrudnienia są osoby, które z różnych przyczyn nie mogą pracować na pełnym etacie (m.in.: osoby niepełnosprawne, rodzice małych dzieci).
EN
The development of knowledge-based society due to, among others, intellectualization and automation of work processes, globalization, scientific and technological revolution, influence the structure of the professional activities and skills. The widespread use of information and communication technologies results in new forms of employment enabling work from home as well as increasing the chances of people disadvantaged at the labour market in getting the employment in areas related to telework. Employers use the modern forms of employment more often, because they allow to reduce labour costs and increase flexibility to perform professional tasks. Work flexibility is one of the elements relating to modernization of the organization of work and employment.

Year

Issue

Pages

185-193

Physical description

Dates

printed
2014-11-20

Contributors

 • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
 • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

References

 • Grucza B., Klerkowski T., Mittelstaedt E., Pyda E., Zakrzewska M.: Elementarz telepracy, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i telekomunikacji LEWIATAN, Warszawa.
 • Grycuk A.: Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych, w: "Studia BAS" [on-line], Biuro Analiz Sejmowych, 4/2013, [dostęp: 9.10.2014].
 • Integrated e-Training & e-Stage for People with Physical Disabilities to Work at Home as Call Center Representatives: project IT-call, http://it-call.net [dostęp: 6.10.2014].
 • Kiełtyka L. (red.) (2009): Techniki informatyczne w podmiotach gospodarczych, wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Kodeks Pracy, rozdział 2b: Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, art. 675–6717, stan prawny: październik 2014, http://kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/zatrudnianie-pracownikow-w-formie-telepracy [dostęp: 8.10.2014].
 • Kwiatkowski S.M. (2007): Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, IBE, Warszawa.
 • Sikorska K.: Polscy przedsiębiorcy a praca zdalna, http://www.egospodarka.pl/85295, Polscy-przedsiebiorcy-a-praca-zdalna,1,39,1.html [dostęp: 18.10.2014].
 • Stabilny wzrost rynku call center, http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=1067 [dostęp: 20.10.2014]
 • Szadkowski T., Jóźwiak M., Walczak-Kuźniewska M., Orda J. (red.) (2013): Krajowy standard kompetencji zawodowych Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) (422201), CRZL, Warszawa, ISBN 978-83-7951-130-3 (130).
 • Tatomir T.: Nowoczesne formy zatrudnienia zwiększają twoje szanse na rynku pracy, http://obserwatorium.cmsiko.pl/sites/default/files/NOWOCZESNE_FORMY_ZATRUDNIENIA.pdf, [dostęp: 20.10.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1517-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9661e29e-aee6-4388-a0b9-16cbb5607603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.