Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 3 (50) | 61-66

Article title

Skuteczność metod informatycznych stosowanych w procesie zarządzania wiedzą na uczelniach wyższych

Authors

Content

Title variants

EN
The effectiveness of informatics methods in the process of knowledge management at universities

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Knowledge management is done using a number of methods which form the knowledge management system. Among these methods a special place is occupied by the informatics methods for supporting knowledge management. The modernization of the organization and forms of work takes place also at universities. The effectiveness of the implemented methods improves knowledge management and increases universities’ contribution to the process of creating knowledge based economy. In the paper the most popular IT methods in knowledge management used by university employees together with an assessment of their effectiveness were presented. Te author defined also the concept of knowledge management process and pointed to the goals of knowledge management at universities. Moreover, the paper provides recommendations for universities for the selection of IT methods in knowledge management.

Journal

Year

Issue

Pages

61-66

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

References

 • C. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • J. Gołuchowski, Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, WAE w Katowicach, Katowice 2005.
 • W. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 • E. Niedzielska, A. Nowicki (red.), Informatyka ekonomiczna. Teoria i praktyka, WAE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • C.M. Olszak, Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, „Organizacja i kierowanie” 2001, nr 4 (106).
 • G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • K. Sobolewski, O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 • M. Szafrański, Badanie i ocena skuteczności działań w systemie zarządzania jakością, „Problemy jakości” 2004, nr 12.
 • A. Szeptuch, Badanie skuteczności metod informatycznych w zarządzaniu wiedzą na uczelniach wyższych, praca doktorska, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrze 2008.
 • A. Szeptuch, Badanie skuteczności metod informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej, „e-mentor” 2012, nr (2) 44, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/921.
 • A. Szeptuch, Metody informatyczne jako instrument zarządzania wiedzą, „e-mentor” 2013, nr 1 (48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-966744fa-2482-4f2e-b048-bfc374b39ae2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.