Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 63 | 11-27

Article title

Dziedzictwo igrzysk olimpijskich a polityka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Content

Title variants

EN
The legacy of the Olympic Games and the policy of the International Olympic Committee

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Koncepcja dziedzictwa masowych wydarzeń sportowych zarysowała się w latach 90 XX w. Wtedy też zrodziły się pierwsze pytania o plusy i minusy organizacji tego typu imprez, nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także ekologicznym i społeczno-kulturowym. W tym czasie zaczęto używać słowa „dziedzictwo” w dyskursie naukowym. Za granicą analizy skutków oddziaływania wydarzeń sportowych prowadzone są od kilkunastu lat. W Polsce jest to jednak temat stosunkowo rzadko poruszany w badaniach naukowych. Takie rozważania są natomiast niezwykle potrzebne, nie tylko dlatego, że już organizowaliśmy turniej piłkarski UEFA EURO 2012, ale także z powodu pojawienia się pierwszych prób organizacji igrzysk olimpijskich. Celem artykułu jest ukazanie bieżących trendów w zarządzaniu masowymi imprezami sportowymi na przykładzie igrzysk olimpijskich, tj. kreowania dziedzictwa w sferze ekonomicznej, ekologicznej oraz społeczno-kulturowej. Przedstawiono również polityczne aspekty organizacji tego największego święta sportu.
EN
The concept of sporting mega-events legacy was created in the 1990s. At that time, the first questions about the advantages and disadvantages of organizing this type of events arose, not only in the economic aspect but also in the ecological and socio-cultural context. Simultaneously, the notion of ‘legacy’ entered the scientific discourse. The effects of sporting events influence have been analysed for over a dozen years abroad. In Poland, however, it is not a frequent topic of scientific research, although this type of academic reflection is essential in our country, not only owing to the UEFA EURO 2012, which has already been organized, but also because of the first attempts to organize Olympic Games in Poland. The aim of this article is to show current sporting mega-events management trends on the example of Olympic Games, i.e. to outline the creation of the positive legacy in the economic, ecological, and socio-cultural spheres. Political aspects of organizing the largest sports celebration were also presented.

Year

Volume

63

Pages

11-27

Physical description

Dates

online
2018-12-20

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

References

 • Athens 2004 Official Report (2004). LA84 Foundation.
 • Banio, A. (2014). Igrzyska Olimpijskie to coś więcej niż tylko impreza sportowa. W: W. Firek, K. Płoszaj (red.), Olimpijskie inspiracje (s. 34–41). Warszawa: PKOl.
 • Banio, A. (2015). Związek tańca z igrzyskami olimpijskimi. W: J. Eider (red.), Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce (s. 73–80). Szczecin: US.
 • Chappelet, J.L. (2012). Mega sporting event legacies: a multifaceted concept. Papeles de Europa, 25, 76–86, doi: 10.5209/rev_PADE.2012.n25.41096.
 • Co pozostanie po Euro? O konieczności namysłu nad dziedzictwem wielkiej imprezy sportowej (2012). Projekt społeczny. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pobrane 12.03.2018 z: http://sportimpakt.org/wp-content/uploads/2016/08/CO-POZOSTANIE-PO-EURO_raport.pdf.
 • Findling, J.E., Pelle, K.D. (red.) (1996). Historical dictionary of the modern Olympic movement. Westport: Greenwood Press.
 • Garcia, A. (2018). NBC’s $12 billion investment in the Olympics in looping riskier. Pobrane 04.03.2018 z: http://money.cnn.com/2018/02/24/media/nbc-olympics-ratings-12-billion-rights/index.html.
 • Girginov, V. (2012). Social legacy of the Olympic Games. 2012 Learning Legacies Collection of Resources.
 • Girginov, V., Hills, L. (2012). A sustainable sports legacy: creating a link between the London Olympics and sports participation. W: J.A. Mangan, M. Dyreson (red.), Olympic legacies: intended and unintended: political, cultural, economic and educational (s. 208–233). Abingdon: Routledge.
 • Goldblatt, D. (2016). The games: a global history of the Olympics. New York: W.W. Norton & Comp.
 • Grasso, J., Mallon, B., Heijmans, J. (2015). Historical dictionary of the Olympic movement. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Hearns-Branaman, J.O. (2015). The political economy of news in China: manufacturing harmony. Lanham: Lexington Books.
 • Higham, J., Hinch, T. (2009). Sport and tourism: globalization, mobility and identity. Abingdon: Routledge.
 • Hill, C.R. (1992). Olympic politics. Manchester: Manchester University Press.
 • Independent environmental assessment: Beijing 2008 Olympic Games (2009). United Nations Environment Programme.
 • IOC bans Kuwait over government interference in Olympic movement (2015). The Guardian, 27.10.2015. Pobrano 01.03.2018 z: https://www.theguardian.com/sport/2015/oct/27/ioc-kuwait-ban-olympic-government-interference.
 • Jung, G. (2013). Sport as a catalyst for cooperation: why sports dialogue between the two Koreas succeeds in some cases but not in others. International Area Studies Review, 16(3), 307–324, doi: 10.1177/2233865913499332.
 • Karta Olimpijska. Lozanna: Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Pobrane 03.03.2018 z: http://www.olimpijski.pl/pl/60,karta-olimpijska.html.
 • London 2012 Olympic Games: the official report (2012). London: LOCOG.
 • Ławniczak, P. (2016). Społeczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar widowiska sportowego. W: A. Kaźmierczak, J.E. Kowalska, A. Maszorek-Szyzmala, A. Makarczuk (red.), Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka (s. 111–136). Łódź: UŁ.
 • Malchrowicz-Mośko, E. (2015). Pozytywne i negatywne implikacje turystyki olimpijskiej. Turystyka Kulturowa, 8, 57–74.
 • Malchrowicz-Mośko, E., Rozmiarek, M. (2016). Turystyka eventów sportowych w Poznaniu – aspekty społeczne, kulturowe i polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem turnieju UEFA EURO 2012). Journal of Education, Health and Sport, 6(10), 158–174, doi: 10.5281/zenodo.160524.
 • Matuszewski, I. (1936). Sport jako zespolenie energii społecznej i szkoła solidarności narodowej. Przegląd Sportowy, 02.06.1936, 2.
 • McCurry, J. (2018). North and South Korea to march under one flag at Winter Olympics ‘piece games’. The Guardian, 17.01.2018. Pobrane 25.02.2018 z: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/17/north-korea-to-send-cheerleaders-to-winter-olympics-peace-games.
 • Miller, D. (2012). Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Londynu 1894–2012. Poznań: Rebis.
 • MKOl (1976). Africa and the XXIst Olympiad. Olympic Review, 109–110(11–12), 584–585.
 • MKOl (2012). Beyond the Finish Line (film).
 • MKOl (2016). The Olympic Games Rio 2016: “The marvellous Games in the Marvellous City”. Lausanne: International Olympic Committee.
 • Myers, J. (2016). The cost of hosting every Olympics since 1964. Pobrano 04.03.2018 z: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/the-cost-to-cities-of-hosting-the-olympics-since-1964/.
 • Olimpiady 1896–2012 (2013). Warszawa: SBM.
 • Petruczenko, M. (2010). Międzynarodowy skandal trwa. Przegląd Sportowy, 30.08.2010. Pobrane 10.03.2018 z: https://www.przegladsportowy.pl/lekkoatletyka/caster-semenya-startuje-rywalki-nie-kryja-oburzenia/2ndrcl8.
 • Piechota, I. (2014). Zmiany na rynku pracy miast – gospodarzy Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Pobrane 04.03.2018 z: https://rynekpracy.pl/artykuly/zmiany-na-rynku-pracy-miast-gos­podarzy-zimowych-igrzysk-olimpijskich.
 • Roche, M. (2004). Mega-events and media culture: sport and the Olympics. W: D. Rowe (red.), Critical readings: sport, culture and the media (s. 165–181). Maidenhead: Open University Press.
 • Rozmiarek, M. (2016). The recurrence syndrome: a case study of the repeatability of political developments during the Olympic Games. Studies in Sport Humanities, 20, 27–32, doi: 10.5604/01.3001.0012.6487.
 • Rozmiarek, M., Szabelski, A. (2016). O węgierskiej krwi w wodzie, czyli konflikt Węgry – ZSRR a Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1956 roku. Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM, 13, 132–138, doi: 10.14746/r.2016.1.9.
 • Rymarczyk, R. (2011). Kultura masowa i kultura fizyczna. W: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej (s. 84–95). Warszawa: AWF.
 • Szczepański, J.A. (1980). Od Olimpii do olimpiad. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Święchowicz, M. (2014). Czy da się porażkę obrócić w sukces? Pozytywne dziedzictwo olimpijskie wśród przegranych w procedurze wyboru miasta-gospodarza igrzysk olimpijskich. W: W. Firek, K. Płoszaj (red.), Olimpijskie inspiracje (86–95). Warszawa: PKOl.
 • Taks, M., Chalip, L., Green, B.C., Kesenne, S., Martyn, S. (2009). Factors affecting repeat visitation and flow-on tourism as sources of event strategy sustainability. Journal of Sport & Tourism, 14(2–3), 121–142, doi: 10.1080/14775080902965066.
 • Todd, J. (2016). The 40-year hangover: how the 1976 Olympics nearly broke Montreal. The Guardian, 06.07.2016. Pobrane 04.03.2018 z: https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/06/40-year-hangover-1976-olympic-games-broke-montreal-canada.
 • Walters, G. (2008). Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen. Poznań: Rebis.
 • Wilkowicz, P., Leniarski, R. (2016). Jakie to będą igrzyska. Gazeta Wyborcza, 05.08.2016, 10.
 • Włodarczyk, A. (2016). Olympia by Leni Riefenstahl – propaganda, document or art? Studies in Sport Humanities, 19, 37–41.
 • Yakovleva, I.P., Mironet, E.V. (2016). Impact of macroeconomic factors on the post-Olympic Sochi (by results of sociological studies of residents Sochi). W: V. Mansurov (red.), The futures we want: global sociology and the struggles for a better world. View from Russia (s. 332–336). Moscow – Vienna: Russian Society of Sociologists.
 • Zarnowski, C.F. (1992). A look at Olympic costs. Citius, Altius, Fortius, 1(1), 16–32.
 • Zdebska-Biziewska, H. (2014). Wokół piękna sportu. W: K. Zuchora (red.), Polska myśl olimpijska (s. 142–150). Warszawa: Fall.
 • Zuchora, K. (1996). Dalekie i bliskie krajobrazy sportu. Warszawa: WSiP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-966ca25d-44e3-4607-84dd-74bdc8ad45ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.