Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 28 | 1-15

Article title

BARIERY EFEKTYWNEJ RYWALIZACJI POLITYCZNEJ W POLSCE (PO 2010 ROKU)

Content

Title variants

EN
BARRIERS OF EFFECTIVE POLITICAL RIVALRY IN POLAND (AFTER 2010)

Languages of publication

EN PL

Abstracts

PL
Wzory interakcji politycznych w dłuższym okresie czasu ich praktykowania mogą utrwalać także modele relacji między politykami a obywatelami, a także między obywatelami a politykami. W artykule tym autor opisuje determinanty antagonistycznego stylu działania politycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku. Wskazuje przynajmniej cztery takie uwarunkowania: brak racjonalnej i konstruktywnej krytyki ze strony obywateli, brak tradycji konsensu politycznego, strukturę sceny politycznej oraz treść prowadzonych sporów. Formułowane tezy w drugiej części artykułu stara się zilustrować przykładami wypowiedzi polityków z kampanii wyborczej w 2010 roku.
The patterns of political interactions, when applied for a long time, may preserve models of relationships between the politicians and citizens. The article presents the determinants of the antagonistic style of making politics in Poland with a particular consideration of the situation after the presidential plane crash in Smoleńsk in April 2010. There are at least four such factors: the lack of a rational and constructive criticism on the part of the citizens, the lack of the tradition of political consensus, the structure of the political scene and the subject matter of the disputes. The theses given in the second part are illustrated by the examples of statements made by politicians in the election campaign of 2010.

Year

Issue

28

Pages

1-15

Physical description

Dates

published
2013-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Bartoszewski W., Wie wenn man Klestil in der Kapuzinergruft bestattet hätte, URL: http://derstandard.at/1271376023255/Wie-wenn-man-Klestil-in-der-Kapuzinergruft-bestattet-haette (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Blaski i cienie demokracji w Polsce, Komunikat CBOS, BS/57/2006, URL: www.cbos.pl.
 • Buzek J., Jerzy Buzek liczy na kulturalną kampanię prezydencką, URL: http://wiadomosci.wp.pl/wid,12210475,drukuj.html?ticaid=1bb1f (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Chmielewski A., Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Wrocław 2006.
 • Dziwisz S., W trosce o dobro wspólne, URL: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1016947-w-trosce-o-dobro-wspolne.html (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Fakty po Faktach TVN24, Audycja telewizyjna, 7.05.2010.
 • Halicki A., Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 10.05.2010.
 • Informacja bieżąca, Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu, URL: www.sejm.gov.pl (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Jabłońska B., O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie : debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Jakubiak E., Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 30.04.2010.
 • Jakubiak E., Siódmy Dzień Tygodnia, Audycja radiowa, 9.05.2010.
 • Jasiecki K., Konsens i konflikt w poglądach elity politycznej, Wesołowski W., Post B. (red.), Polityka i Sejm. Formowanie się elity politycznej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Kowal P., Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 11.05.2010.
 • Linz J.J., Kilka myśli o zwycięstwie i przyszłości demokracji, P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji: wybór tekstów, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
 • Linz J.J., Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, Szczupaczyński J. (red.), Władza i społeczeństwo, t. II, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1998.
 • Lowndes V., Instytucjonalizm, Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Mair P., Party System Change, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Markowski R., Co po demokracji? O innowacyjnych metodach partycypacji, „Res Publica Nowa”, 19.05.2010, URL: http://publica.pl/teksty/co-po-demokracji (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Mazowiecki T., Musimy przejść ten okres, strawić w sobie, URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7758900,Tadeusz_Mazowiecki__Musimy_przejsc_ten_okres__strawic.html (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Mouffe Ch., Introduction: Schmitt's Challenge, Mouffe Ch. (red.), The Challenge of Carl Schmitt, Verso, London 1999.
 • Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 • Nicpoń M., Marzęcki R., Debata w mediach a racjonalność poglądów i zachowań politycznych, Niezgoda M., Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A. (red.), Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010.
 • Nicpoń M., Marzęcki R., Nieracjonalność argumentacji w politycznym sporze o euro, „Annales UMCS Sectio K: Politologia”, 2009, vol. XVI, 2.
 • Nycz K., Zostawili nam testament, URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7866051,Miesiac_po_tragedii__Abp_Nycz__zostawili_nam_testament.html (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • O agresji w polskim życiu politycznym, Komunikat CBOS, BS/156/2010, URL: www.cbos.pl.
 • Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, Komunikat CBOS, BS/20/2009, URL: www.cbos.pl.
 • Opinie o życiu politycznym i zamierzeniach PiS, Komunikat CBOS, BS/62/2006, URL: www.cbos.pl.
 • Ost D., Klęska „Solidarności”: gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2007.
 • Sasin J., Kontrwywiad Radia RMF FM, Audycja radiowa, 2.05.2010.
 • Schetyna G., PiS zawłaszcza tragedię, „Gazeta Wyborcza”, 30.04.2010.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Wasilewski J., Wesołowski W. (red.), Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontraktowego Sejmu, IFiS PAN, Warszawa 1992.
 • Waszczykowski W., Kontrwywiad Radia RMF FM, Audycja radiowa, 29.04.2010.
 • Wesołowski W., Rozumienie polityki wśród polityków, Wesołowski W., Pańków I. (red.), Świat elity politycznej, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 • Wojciechowski J., Schetyna nie wierzy łzom, URL: januszwojciechowski.blog.onet.pl (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • World Values Survey 1981-2008, Plik komputerowy, v.20090901, URL: www.worldvaluessurvey.org (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Zespół parlamentarny PiS ds. katastrofy smoleńskiej, URL: http://www.pis.org.pl/article.php?id=17462 (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 • Ziółkowski M., O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, Sztompka P. (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-967b8dbe-2ed4-4ebc-81e0-9ec4d09b6061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.