Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 46 | 11-12(548-549) | 1-8

Article title

OCENA REALIZACJI PRZEZ POLSKĘ PRZEPISÓW KONWENCJI NR 102 MOP DOTYCZĄCEJ MINIMALNYCH NORM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Selected contents from this journal

Title variants

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ILO CONVENTION NO. 102 ON MINIMUM SOCIAL SECURITY STANDARDS BY POLAN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w obszarze zabezpieczenia społecznego, a głównie Konwencję nr 102 MOP dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. W tekście prezentuje się ocenę realizacji przez Polskę tej najważniejszej konwencji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz wnioski wynikające z tej oceny
EN
The article analyses the social security standards of the International Labour Organisation (ILO), in particular the Convention No 102 concerning minimum standards of social security. The degree of implementation by Poland of this most important social security convention is evaluated.

Year

Volume

46

Pages

1-8

Physical description

Contributors

 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynaro-dowych, Uniwersytet WarszawskI
 • doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynaro-dowych, Uniwersytet Warszawski

References

 • Direct Request (CEACR), przyjęte w 2006 r., opublikowane na 96. sesji ILC (2007).
 • Direct Request (CEACR), przyjęte w 2012 r., opublikowane na 102. sesji ILC (2013).
 • Pierwsze sprawozdanie sporządzone przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z konwencji nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r. (2005), Warszawa.
 • Sprawozdanie za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. sporządzone przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z Konwencji nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r. (2006), Warszawa.
 • Sprawozdanie za okres od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia 30 czerwca 2011 r. sporządzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Konwencji nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r. (2011), Warszawa.
 • Sprawozdanie za okres od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 r. sporządzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Konwencji nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r. (2016), Warszawa.
 • Uścińska G. (2005a), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa.
 • Uścińska G. (2005b), Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, IPiSS, Warszawa.
 • Zalewska H., Markowska H., Uścińska G., red. (2005), Addendum. Obliczenia porównawcze: standardy zabezpieczenia społecznego, Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-967e79ee-36ef-4522-9b23-1e24926a1eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.