Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | XX (XXIX) | 121-132

Article title

Contemporary Artistic Transformation of Nature in the Context of the Politics of Nature – the Question of Participation

Authors

Content

Title variants

PL
Możliwość współczesnej artystycznej transformacji natury w kontekście koncepcji polityki natury – problem partycypacji

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The text compares the concept of participation suggested by Bruno Latour in his Politics of Nature with the 2017 views of Nicolas Bourriaud on the role of art and artist in the dynamically changing world of the Anthropocene. Validating in the context of the goal – building a democratic common world – the role of atomized, grass-root, cognitively eclectic political activity, Latour tries to deactivate the fundamental divisions of the Western ontological tradition (including Nature/Culture and society, object/subject, Science/sciences) as paralyzing the individual’s ability to truly engage in the life of a community. He also points to the special role of art, which in the modern Western tradition did not have the ambition of concealing the constructional character of the shared visions of reality. These references are contrasted with the more philosophically traditional attitude of Bourriaud, who defends autonomous art as a value and a sphere that in intimate reception offers a possibility of a particularly accurate representation and at the same time a particularly accurate conceptual simulation of a selected segment of current reality. At the same time, Bourriaud demonstrates a more helpless and pessimistic attitude when compared to Latour’s concept of participation, remaining in a world largely created by someone / something else.
PL
Tekst zestawia koncepcję partycypacji sugerowaną przez Bruno Latoura w jego Polityce natury z poglądami Nicolasa Bourriauda z roku 2017 na rolę sztuki i artysty w dynamicznie zmieniającym się świecie epoki zwanej antropocenem. Dowartościowując w kontekście celu – budowy demokratycznego świata wspólnego – rolę zatomizowanej, oddolnej, eklektycznej poznawczo działalności politycznej Latour stara się dezaktywować fundamentalne podziały zachodniej tradycji ontologicznej (m.in. na Naturę/Kulturę i społeczeństwo, przedmiot/podmiot, Naukę/nauki) jako paraliżujące zdolność jednostki do autentycznego angażowania się w życie wspólnoty. Wskazuje także na szczególną rolę sztuki, która nie przejawiała w nowożytnej tradycji zachodniej ambicji tuszowania konstrukcyjnego charakteru współdzielonej wizji rzeczywistości. Poszukiwania te skontrastowane zostały z bardziej tradycyjną filozoficznie postawą Bourriauda, broniącego sztuki autonomicznej jako wartości i sfery, która w intymnym odbiorze oferuje możliwość recepcji szczególnie trafnej reprezentacji i jednocześnie szczególnie trafnej konceptualnej symulacji wybranego wycinka rzeczywistości dziejącej się teraz, demonstrującego zarazem, w porównaniu z koncepcją Latoura, większą bezradność i pesymizm jeśli chodzi o możliwości partycypacji w świecie, tworzonym najczęściej przez kogoś/coś innego.

Year

Volume

Pages

121-132

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii

References

 • Betsky Aaron (2005) Landscrapers. Building with the land, London: Thames/Hudson.
 • Bourriaud Nicolas (2002) Relational Aesthetics, transl. S. Pleasance, F. Woods, Dijon: Les Presses du réel.
 • Documenta (13) “Untilled” von Pierre Huyghe, youtube.com/watch?v=mEjEy3RY37o [28.09.2018].dolphinembassy.org [28.09.2018].
 • Guthrie William Keith Chambers (1975) A History of Greek Philosophy, Vol. IV: Plato: The Man and his Dialogues: Earlier Period, London, New York and Melbourne: Cambridge University Press.hiddenarchitecture.net/2016/02/dolphin-embassy.html [27.09.2018].
 • Latour Bruno (2011) Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, transl. M. Gdula, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Latour Bruno, Porter Catherine (2004) Politics of Nature. How to Bring the Sciences into Democracy, transl. C. Porter, Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press.
 • Latour Bruno (2009) Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, transl. A. Czarnecka, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Latour Bruno (1993) We Have Never Been Modern, transl. C. Porter, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Merleau-Ponty Maurice (1968) The Visible and the Invisible: Followed by Working Notes, transl.A. Lingis, Evastone: Northwestern University Press.
 • Nasher Prize 2017 Recap, nashersculpturecenter.org/art/nasher-prize [20.09.2018].
 • Nicolas Bourriaud: Nasher Prize Graduate Symposium 2017 Keynote, youtube.com/watch?reload=9&v=8FADS5hgB-8 [29.09.2018].
 • Piotrowska-Tryzno Maja, Gurska Aleksandra (2012) Odnaleźć plażę pod płytami chodnika. Aaron Betsky i ‘Landscrapers’ w perspektywie filozoficznej, Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz/International Biennial of Interior Design INAW 2012, Kraków: Biuro Biennale INAW 2012, pp. 66-90.
 • Świtek Gabriela (2012) Aporie architektury, Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.
 • Sven Beckstette über “Zoodram 6” von Pierre Huyghe, youtube.com/watch?v=1KTUnlBisVw [29.09.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96826fd5-c5f6-4f4f-8382-3572b67b2d0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.