Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 373-385

Article title

Restrukturyzacja przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej w dobie transformacji

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In 1991 a process of post-socialist transformation has begun together with the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in the Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia. This process was chiefly about a transition from centrally planned economy to a free market. Individual countries were introducing economic reforms to a different degree and scope – some countries tried to catch up highly developed countries of the West (mainly the Central European states) more quickly, the others have chosen the path of slow modernization different from the western model of capitalism (the Central Asian states).This article aims to analyse the processes that take place in the corporate sector during the political changes in countries undergoing transitions from centrally planned economy to market economy. The analysis will employ an enterprise reform index (developed by the European Bank for Reconstruction and Development) for the years between 1991–2009. These processes include both changes in ownership (privatization), and changes within a company (restructuring including assets, products, employment).In the analysed countries, restructuring processes were carried out differently – much faster in Central – Eastern Europe countries (Czech Republic, Poland, Slovakia, Estonia, Hungary) than in the countries of Central Asia, where reforms were introduced slowly and on a much smaller scale (such as Turkmenistan, Uzbekistan).

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych, Polska

References

 • Balcerowicz L., Gelb A., 1995, Makropolityka w przechodzeniu do gospodarki wolnorynkowej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa, Warszawa.
 • Bazydło A., Smętkowski M., Wieloński A., 2001, Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Zioło Z. (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 3, Warszawa – Kraków – Rzeszów, s. 135–148.
 • Bąk M., 2006, Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 1999, 2000, 2003, 2009, http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition/archive.shtml
 • Gierańczyk W., 2009, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 19–36.
 • Gortat R., 2000, Kazachstańska ideologia modernizacji [w:] Kazachstan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk (red.), „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 101–126.
 • Kamińska W., 2006, Wpływ procesów transformacji na rozwój małych firm prywatnych w Polsce[w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 55–64.
 • Koźmiński A.K., 1998, Odrabianie zaległości. Zmiany w organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krajewski S., 2004, Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Raport z badań zamawianych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Łódź, www.msp.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/2-59.pdf.
 • Kuźmina E.M., 2005, Reformy gospodarcze [w:] Turkmenistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, T. Bodio (red.), „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 562–576.
 • Misztal S., 2000, Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–1995[w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Z. Zioło (red.), „Prace Komisji Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 1, Warszawa – Kraków, s. 23–33.
 • Roszyk L., 2001, Transformacja uzbecka: przełom czy kontynuacja? [w:] Uzbekistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, T. Bodio (red.), „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 171–188.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96827bcf-7cf8-47d7-889d-745b09de8028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.