Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 57 | 1 | 27-40

Article title

Pieśń Cherubinów nr 7 Dymitra Bortniańskiego i jej oddziaływanie na kompozycje epoki

Authors

Content

Title variants

The Cherubic Hymn no 7 by Dmitri Bortniansky and its influence on the compositions of the epoch

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest wpływ inspiracji na rosyjskich, ortodoksyjnych kompozytorów żyjących w dziewiętnastym wieku. Autor prezentuje nam trzy interpretacje liturgicznej Pieśni Cherubinów D. Bortniańskiego, P. Turczaninowa oraz M. Rimskiego – Korsakowa w celu ukazania relacji między nimi. Nie zapomina również o mniej znanych twórcach, którzy jako artyści Kościoła Ortodoksyjnego musieli tworzyć te same Pieśni, wchodząc w kontakt z wielkimi Zamysłami Pana. Przytoczone przykłady stanowią namacalny dowód na to, że inspiracje istnieją. Oczywiście naturalnym ich źródłem jest trójdzielna konstrukcja tekstu, w którym możemy rozróżnić zmiany zarówno w muzycznym charakterze jak i harmonii. Wszystkie te zmiany zostały „wyszeptane” przez Mistrza D. Bortniańskiego. Dzięki niemu dzieła utrzymane są w jednym stylu oraz napisane zgodnie z kanonami liturgicznymi.
EN
The subject of this article is the influence of inspiration on Orthodox Russian composers of 19th century. The Author presents us three versions of the liturgical Cherubs’ Song composed by D. Bortnianski, P. Turchaninov and M. Rimski – Korsakov to show relations between them. He does not also forget about minor composers who created the same Songs as artists of the Orthodox Church, coming into contact with the great Master’s Ideas. These examples are tangible evidence that inspirations exist. Of course, the natural source of them is three-part text, in which we can distinguish both difference of their musical character and changes of harmony. But all these changes were ‘whispered’ by the Master, D. Bortnianski. Thanks to him the works are mono-styled and written according to liturgical canons.

Year

Volume

57

Issue

1

Pages

27-40

Physical description

Contributors

author

References

 • Antologia muzyki cerkiewnej, Hajnówka 2007.
 • Encyklopedia Muzyczna PWM, Część biograficzna A-B, red. E. Dziębowska, Kraków 1984.
 • Encyklopedia Muzyczna PWM, Część biograficzna Pe-R, red. E. Dziębowska, Kraków 2004.
 • Encyklopedia Muzyczna PWM, Część biograficzna T-V, red. E. Dziębowska, Kraków 2009.
 • Demczuk P., Dymitr Bortniański i jego znaczenie w historii ukraińskiego śpiewu partesnego, Warszawa 1937.
 • Kucharczyk R., Piotr Turczaninow, http://www.old.cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=37 (data dostępu: 20.09.2014).
 • Lissa Z., Historia muzyki rosyjskiej, Kraków 1955.
 • Praktyczny podręcznik harmonii (Harmonia dla samouków), Petersburg 1884.
 • Radzynicz A., Bortniański wrócił do Bartnego, [w:] Przegląd Prawosławny, 9/2009, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=2126&id=8 (data dostępu: 20.09.2014).
 • Sołowcow A., Rimski-Korsakow, Kraków 1989.
 • Wołosiuk W., Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. Połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005.
 • Zasady instrumentacji, Moskwa 1913.
 • Аскоченский B., Протоиерей Петр Иванович Турчанинов, Санкт-Петербург 1863.
 • Доктусов Н., Бортнянский Д. С., [w:] Журнал Московской Патриархии, 11, 1950.
 • Герасимова-Персидская Н.А., Партесный концерт в истории музыкальной культуры, Москва 1983.
 • Иванов В.Ф. Дмитро Бортнянський, Киев 1980.
 • Металлов В.M., Очерк истории православного церковного пения в России, Саратов 1893.
 • Майбурова E.B., Глуховская школа певчих XVIIIвека и ее рольразвити и музыкального профессионализма наУкраине и в России, [w:] Украинское музыкознание, 6, 1971, Киев.
 • Ковалев K., Бортнянский, Москва 1989.
 • Обиход нотного церковного пения, Пинск 1929.
 • Полное собрание духовно-музыкальных сочинений Дм. Бортнянскаго. Песнопения, употребляемые на божественной службе, Москва 1882.
 • Успенский Н.Д, Венок на могилу Д.С. Бортнянского, [w:] Журнал Московской патриархии, 6, 1975.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9684175c-9186-44d8-a3aa-3f35fe3e55c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.