Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 61 | 5: Teologia Duchowości | 79-98

Article title

Pomoc psychologiczna a modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Title variants

EN
Psychological Aid and Prayer for Internal Healing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W procesie uzdrowienia wewnętrznego biorą udział różnorodne czynniki. Bogactwo tych czynników wskazuje na niezwykłą złożoność bytu ludzkiego, w którym napotykamy zarówno elementy duchowe jak i biologiczne. Szczególne miejsce w tym względzie zajmuje psychika człowieka, która stanowi łącznik różnych sfer bytu ludzkiego. W niniejszym artykule poddamy analizie różne metody prowadzące do uzdrowienia wewnętrznego człowieka. W szczególności porównamy pomoc psychologiczną oraz modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne. Postaramy się ukazać odmienność obu tych podejść poprzez analizę ich celu oraz metod, wskażemy na różnice metodologiczne oraz przedyskutujemy możliwą współpracę dla dobra człowieka cierpiącego.
EN
In the process of internal healing there are manifold factors that play important roles. The diversity of those factors illustrates the complexity of the human being, in which we find both, spiritual and biological elements. A special place is to be given to the psyche, which remains at the cross-roads of the whole composite, the human person. In this paper we will try to analyze the various methods of helping people to be healed internally. In particular we will seek to compare, in this context, psychological counseling with prayer as a means of internal healing. We will explain these different approaches, their methodology, aim and methods; we will illustrate respective differences and also discuss possible cooperation.

Contributors

 • Wydział Teologiczny UAM, sekcja WSD w Obrze

References

 • Angell J. R., The Province of Functional Psychology, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.
 • Augustyn J., Jak szukać i znajdować wolę Bożą?, Kraków: Wydawnictwo M 1995.
 • Barrett T. C., Spirituality and Psychotherapy, „Human Development” 2009, Vol. 30, No. 2, s. 5-11.
 • Catalan J.-F., Depresja a życie duchowe, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2007.
 • Catalan J.-F., Duchowość a psychologia, Jak odróżnić wezwania Boga od własnych pragnień?, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2007.
 • Cattell J. M., The Conceptions and Methods of Psychology, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.
 • Donceel J. F., Philosophical Psychology, New York: Sheed and Ward 1955.
 • Frankl V., Bóg ukryty, W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przekł. A. Wolnicka, Warszawa: Czarna Owca 2012.
 • Frankl V., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, przekł. A. Wolnicka, Warszawa: Czarna Owca 2010.
 • Freud S., Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Warszawa: PWN 2010.
 • Husserl E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milan: II Saggiatore 1987.
 • Jalics F., Rekolekcje kontemplatywne, tłum. J. Bolewski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Jastrzębski A., W obronie integralności człowieka. Próba adekwatnego ujęcia filozofii psychologii, Warszawa: Eneteia 2011.
 • Jung C. G., The Tavistock Lectures, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.
 • Keating T., The Human Condition, New York: Paulist Press 1999.
 • Kubacki A., Opór w psychofarmakoterapii, „Psychiatria Polska” 1982, Nr 16, s. 297-306.
 • McNeill J. J., Psychotherapy and the Spiritual Journey, „Journal of Religion and Health” 1998, Vol. 37, No. 4, s. 333-344.
 • Montgomery D., Compas Therapy. Christian Psychology in Action, Montecito: Compas Works 2009.
 • Osorio A., Fundamentos filosóficos de la Psicología actual, „Revista Espańola de Pedagogía” 2009, Vol. 242, No. 1, s. 149-168.
 • Rupnik I. M., Dire l'uomo, Persona, cultura della Pasqua, Roma: Lipa 2005.
 • Slife B., Smith A., Burchfield C., Psychotherapists as crypto-missionaries: An exemplar on the crossroads of history, theory, and philosophy, w: D. Hill, M. Krall (eds.), About psychology: At the crossroads of history, theory, and philosophy, Albany: State University of New York Press 2003, s. 55-72.
 • Stein E., Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, Roma: Cita Nuova Editrice 1996.
 • Stinissen W., Człowiek prawdziwy, Poznań: W drodze 2013.
 • Stinissen W., Terapia duchowa, Poznań: W drodze 1999.
 • Stinissen W., Noc jest mi światłem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bo¬sych 2004.
 • Stutzmann F., Jak zostać uzdrowionym?, Kraków: Wydawnictwo AA 2012.
 • Św. Tomasz, Summa Theologiae, t. 14, Londyn: Veritas 1972.
 • Watson J. B., Psychology as the Behaviorist Views It, „Psychological Review” 1913, Vol. 20, No. 2, s. 158-177.
 • Wundt W., Introduction From Outlines of Psychology, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-968489d0-1a6f-404e-854c-0069f82fee36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.