Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 8 | 106-115

Article title

Rozwój osobowy człowieka w ujęciu kapitału ludzkiego organizacji

Authors

Content

Title variants

A man’s personal progress in the aspect of organization’s human capital

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania cywilizacyjne powodujące konieczność rozwoju osobowego człowieka. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z pojęciem tzw. kapi-tału ludzkiego organizacji. Analizie poddano zmienność zasobów osobistych człowieka wywołaną upływem czasu oraz czynnikiem rozwoju technicznego, wskazując na konieczność ciągłego ucze-nia się. Przedstawiono podstawowe zależności dotyczące możliwości zastosowania rozwiązań technicznych w procesie uczenia się.
EN
A few factors of civilization evolution are requisite of man’s personal development have been presented. Some basic information connected with the organization’s human capital has been described. The human resources’ changes caused by elapsing time and technical progress in the aspect of need for study have been analyzed. Basic factor of possibility the technical applications in learning have been presented.

Year

Volume

8

Pages

106-115

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
  • Politechnika częstochowska

References

  • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Akade, Kraków 2000.
  • Czerniachowicz B., Marek S., Szczepkowska M., Główne uwarunkowania funkcjonowania i roz-woju przedsiębiorstw przyszłości [w:] Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
  • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007.
  • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
  • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
  • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
  • Tomaszewski T., Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1995.
  • Wawer R., Animacja komputerowa w procesie kształcenia, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
  • Wierzbicki A., Rola techniki w cywilizacji informacyjne [w:] Problemy społeczeństwa informacyj-nego, red. L. Zacher, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3156

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-968a30f9-9980-42fa-8a4a-dffc19a0291d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.