Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 104 | 35-44

Article title

Wpływ zróżnicowanej dynamiki zmian urbanizacyjnych na tendencje temperatury powietrza w aglomeracji warszawskiej w latach 1961–2010

Content

Title variants

EN
The influence of changes in urbanization on the air temperature trends in Warsaw agglomeration in the period of 1961–2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest przedstawienie wpływu zmian urbanizacyjnych poprzez pokazanie zróżnicowania wielolet - nich zmian temperatury powietrza na trzech stacjach meteorologicznych położonych na terenie Warszawy: Ursynów, Okęcie oraz Bielany. W odróżnieniu od stacji Ursynów, której otoczenie zmieniało się w ostatnich 50 latach w sposób istotny, wokół stacji na Okęciu i na Bielanach tak znaczących zmian nie odnotowano. Dane źródłowe wykorzystane w pracy obejmują średnie dobowe wartości temperatury powietrza, wartości temperatury minimalnej i maksymalnej. Analizowano trendy temperatury średniej rocznej, średniej miesięcznej oraz temperatury średniej maksymalnej i minimalnej rocznej i miesięcznej w całym wieloleciu 1961–2010. Stwierdzono istotny trend warunków termicznych na stacji Ursynów w przypadku temperatury średniej i minimalnej miesięcznej.
EN
The aim of this work is to present the influence of changes in urbanization by showing the variability of changes in long-term air temperature at three meteorological stations located in Warsaw: Ursynów, Okęcie and Bielany. Unlike the station Ursynów, where the surrounding area has changed significantly in the last 50 years, at the vicinity of the stations Okęcie and Bielany did not undergo such extensive transformations. Meteorological data used in the paper includes the values of average daily air temperature as well as the values of the daily maximum and minimum temperature. Trends in the annual average temperature, the average monthly temperature and the average maximum and minimum annual and monthly temperature for the period 1961–2010 were analyzed. A significant trend of thermal conditions at the Ursynów station for the average temperature and for the minimum monthly temperature has been observed.

Year

Volume

104

Pages

35-44

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Meteorologii i Klimatologii

References

 • Błażejczyk Krzysztof, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Wojciech Dudek, Beata Kręcisz, Anna Błażejczyk, Jakub Szmyd, Bożena Degórska, Cezary Pałczyński. 2014. Miejska wyspa ciepła w Warszawie: uwarun-kowania klimatyczne i urbanistyczne. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Prze-strzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 • Easterling David R., Briony Horton, Philip D. Jones, Thomas C. Peterson, Thomas R. Karl, David E. Parker, M. James Salinger, Vyacheslav Razuvayev, Neil Plummer, Paul Jamason, Christopher K. Folland. 1997. „Maximum and minimum temperature trends for the Globe”. Science 277 (5324): 364-367.
 • Gołaszewski Dariusz, Grzegorz Majewski, Małgorzata Kleniewska. 2010. „Formation of urban heat island in Warsaw in conditions of variable cloudiness in 2003–2008”. Acta Agrophysica 184: 104-118.
 • Grimmond Christine Susan B. 2006. „Progress in measuring and observing the urban atmosphere”. Theoretical and Applied Climatolology 84 (1): 3-22.
 • Hallegatte Stéphane, Jan Corfee-Morlot. 2011. „Understanding climate change impacts, vulnerability and adap-tation at city scale: an introduction”. Climatic Change 104 (1): 1-12.
 • Kanda Manabu. 2007. „Progress in urban meteorology. A review”. Journal of the Meteorological Society of Japan 85B: 363-383.
 • Kłysik Kazimierz, Krzysztof Fortuniak. 1999. „Temporal and spatial characteristics of the urban heat island of Łódź, Poland”. Atmospheric Environment 33 (24-25): 3885-3895.
 • Kuchcik Magdalena. 2003. „Warunki topoklimatyczne w różnych dzielnicach Warszawy. Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych”. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 188: 179-190.
 • Lorenc Halina. 1991. „Wpływ urbanizacji Warszawy na zmienność opadów atmosferycznych”. Wiadomości IMGW XIV/XXXV (1-4): 109-126.
 • Łykowski Bonifacy. 2001. „Wpływ osiedli Ursynów–Natolin na opady atmosferyczne”. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW 2 (25): 231-238.
 • Łykowski Bonifacy, Romuald Madany. 1996a. „Klimat lokalny w rejonie Skarpy Ursynowskiej na odcinku Ursynowa-SGGW”. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW 9: 51-59.
 • Łykowski Bonifacy, Romuald Madany. 1996b. „O stratyfikacji termicznej i wilgotnościowej w przygruntowej warstwie powietrza na skraju doliny Wisły w rejonie Ursynowa”. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW 9: 61-73.
 • Majewski Grzegorz, Monika Odorowska, Katarzyna Rozbicka. 2012. „Analiza warunków termicznych na stacji Ursynów-SGGW w Warszawie w latach 1970–2009”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12 (2): 171-184.
 • Majewski Grzegorz, Wiesława Przewoźniczuk. 2014. „Thermal seasons in Warsaw during the period 1961–2013”. Miscellanea Geographica 18 (4): 41-46.
 • Majewski Grzegorz, Wioletta Rogula-Kozłowska. 2015. „The elemental composition and origin of fine ambient particles in the largest Polish conurbation: first results from the short-term winter campaign”. Theoretical and Applied Climatology 125 (1): 79-92.
 • Majewski Grzegorz, Wiesława Przewoźniczuk, Małgorzata Kleniewska. 2014. „The effect of urban conurbation on the modification of human thermal perception, as illustrated by the example of Warsaw (Poland)”. Theoretical and Applied Climatology 116 (1): 147-154.
 • Majewski Grzegorz, Wiesława Przewoźniczuk, Małgorzata Kleniewska, Andrzej Brandyk. 2013. „Precipitation variability and anomalies at the background of urbanization development in the southern districts of Warsaw (1961–2010). Przegląd Geofizyczny LVIII (3-4): 145-162.
 • Majewski Grzegorz, Wioletta Rogula-Kozłowska, Piotr O. Czechowski, Artur Badyda, Andrzej Brandyk. 2015. „The impact of selected parameters on visibility: First results from a long-term campaign in Warsaw, Po-land”. Atmosphere 6 (8): 1154-1174.
 • Masson Valéry. 2006. „Urban surface modeling and the mesoscale impact of cities”. Theoretical and Applied Climatology 84 (1): 35-45.
 • McCarthy Mark P., Martin J. Best, Richard J. Betts R. J. 2010. „Climate change in cities due to global warming and urban effects”. Geophysical Research Letters 37 (9): L09705, doi: 10.1029/2010GL042845.
 • Müller Nicole, Wilhelm Kuttler, Andreas-Bent Barlag. 2014. „Counteracting urban climate change: adaptation measures and their effect on thermal comfort”. Theoretical and Applied Climatology 115 (1): 243-257.
 • OECD environmental outlook to 2030. 2008. Paris: OECD.
 • Rozbicka Katarzyna, Grzegorz Majewski, Tomasz Rozbicki. 2014. „Seasonal variation of air pollution in Warsaw conurbation”. Meteorologische Zeitschrift 23 (2): 175-179.
 • Rozbicki Tomasz, Dariusz Gołaszewski. 2003. Analysis of local climate changes in Ursynów in the period 1960–1991 as a result of housing estate development. W: Kazimierz Kłysik, Tim Oke, Krzysztof Fortuniak, Sue Grimmond, Joanna Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September, 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 2, 455-458. Łódź: Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź, Poland.
 • Stone Brian. 2007. „Urban and rural temperature trends in proximity to large US cities: 1951– 2000”. Interna-tional Journal of Climatology 27 (13): 1801-1807.
 • Tayanç Mete, Hüseyin Toros. 1997. „Urbanization effects on regional climate change in the case of four large cities of Turkey”. Climatic Change 35 (4): 501-524.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0065-1249

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96921111-ac26-433a-844d-c4d5a7f4f2ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.