Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010-2011 | 39-40 | 67-81

Article title

Dysfunkcja szpary ust zapowiedzią zaburzeń wymowy u chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej?

Content

Title variants

EN
Dysfunction of the Mouth Slit as an Indication of Speech Disorders in Patients after the Resection of Oral Cancer?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozważano konsekwencje przecięcia mięśnia okrężnego ust u 286 chorych leczonych operacyjnie z powodu raka jamy ustnej. Izolowane przerwanie ciągłości tkanek otoczenia szpary ust, bez utraty ich podparcia kostnego, powodowało przejściowe zaburzenia funkcji pokarmowych, artykulacyjnych i estetycznych. Wycięcie wraz z guzem nowotworowym kości wchodzących w skład szkieletu części twarzowej czaszki trwale zmieniało uwarunkowania przestrzenne szpary ust i ograniczało możliwości kompensacyjnego tworzenia mowy. Zaburzenia funkcji wargi po wycięciu guza nowotworowego w niewielkim stopniu wpływały na artykulację. Wycięcie całej wargi i odtworzenie jej złożonym płatem tkankowym przemieszczonym z odległego miejsca ograniczało możliwości tworzenia fonemów wargowych. Udział tkanek otoczenia szpary ust w kompensacji funkcji jamy ustnej, upośledzonych po wycięciu nowotworu, podkreśla znaczenie pooperacyjnej sprawności tego narządu.
EN
The article considers the consequences of the section of the orbicular muscle of the mouth in 286 patients treated surgically for oral cancer. Isolated disruption of tissues surrounding the mouth slit, without the loss of their bone support, resulted in a temporary dysfunction of the alimentary, articulatory and aesthetic functions. The excision of the malignant tumor, along with the bones constituting the skeleton of the facial part of the skull, permanently altered the spatial conditions of the mouth slit and limited the possibilities of the compensatory production of speech. Malfunctioning of the lip after the neoplastic tumor excision only slightly affected the articulation. Excision of the entire lip and its reconstruction from a compound tissue flap displaced from a remote site limited the ability to produce labial phonemes. The participation of the tissues surrounding the slit in the compensation of the oral cavity function, impaired after the excision of the tumor, stresses the importance of the postoperative performance of this organ.

Journal

Year

Volume

Pages

67-81

Physical description

Dates

published
2010-01-01

Contributors

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Uniwersytet Szczeciński, Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
author

References

 • Actis A., Perovic N., Bigliani V., Bertolotto P., 2007, Association between the dietary lipid intake and the development of oral precancerous lesions in university students, „Journal of Food Lipids”, 14, s. 97–109.
 • Bayramicli M., Numanoglu A., Dezel E., 1997, The mental V-Y island advancement flap in functional lower lip reconstruction, „Plast. Reconstr. Surg.”, 100, 7, s. 1682–1690.
 • Blomqvist J. E., Alberius P., Isaksson S., 1998, Sensibillity following Sagital Split Osteotomy in the Mandible: A Prospective Clinical Study, „Plast. And Reconstr. Surg.”, VIII, s. 325–333.
 • Bloomer H., Hawk H., 1973, Speech considerations: Speech disorders associated with ablative surgery of the face, mouth and pharynx – Ablative approaches to learning ASHA, „Rep”, 1973, 8, s. 42–61.
 • Bradley P. J., Stell P. M., 1982, A modification of the ‘pull through’ technique of glossectomy, „Clin. Otolaryngol.”, 7, s. 59–62.
 • Campbell J. P., 1998, Surgical management of lip carcinoma, „J. Oral Maxillofac. Surg.”, 56 (8), s. 955–961.
 • Cantu G., Bimbia G., Colombo S. et al., Colomboa S., Compana A., Gilardia R., Pompilioa M., Riccioa S., Rossia M., Squadrellia M., 2006, Lip-splitting in transmandibular resections: Is it really necessary?, „Oral Oncology”, 42.
 • Carvalho-Teles V. de, Pegoraro-Krook M. I., Lauris J. R. P., 2006, Speech evaluation with and without palatal obturator in patients submitted to maxillectomy, „J. Appl. Sci.”, 14, s. 421–426.
 • Devine J. C., Rogers S. N., Mc Nally D., Brown J. S., Vaughan E. D., 2001, A comparison of aesthetic, functional and patient subjective outcomes following lip-split mandibulotomy and mandibular lingual releasing access procedures, „Int. J. Oral. Maxillofac. Surg.”, 30, s. 199–204.
 • Didkowska L., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W., 2007, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2005 roku, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
 • Fletcher S. G., 1988, Speech production following partial glossectomy, „J. Speech Hear. Disord.”, 53, s. 232–238.
 • Furia C. L. B., Kowalski L. P., Latorre M. R. D. O., Angelis E. C., Martins N. M. S., Bartos A. P. B., Ribeiro K. C. B., 2001, Speech intelligibility after glossectomy and speech rehabilitation, „Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg.”, 127, s. 877–883.
 • Gellrich N. C., Schimming R., Schramm A., Schalohr D., Kugler J., 2002, Pain, function, and psychologic outcome before, during, and after intraoral tumor resection. „J. Oral. Maxillofac. Surg.”, 60, 7, s. 772–777.
 • Genden E. M., Ferlito A., Silver C. E., Takes R. P., Suarez C., Owen R. P., Haigentz M. Jr., Stoeckli S. J., Shaha A. R., Rapidis A. D., Rodriggo J. P., Rinaldo A., 2010, Contemporary management of cancer of the oral cavity, „Eur. Arch. Otorhinolaryngol.”, 267, s. 1001–1017.
 • Georgian D. A., Logemann J. A., Fisher H. B., 1982, Compensatory articulation patterns of a surgically treated oral cancer patient, „J. Speech Hearing Disord.” 47, s. 154–159.
 • Halczy-Kowalik L., Mierzwa A., Kowalik S., Posio V., Stecewicz M., 2001, Zaburzenia połykania i mowy po wycięciu zespołu bródkowo-językowo-gnykowego z powodu nowotworu, „Czas. Stomatol.”, 54, 3, s. 177–184.
 • Janknegt E., Koczorowski R., Świdziński P., Lewandowski L., 2004, Spektrograficzna analiza mowy protetycznie rehabilitowanych pacjentów po resekcji szczęki, „Prot. Stom.”, 54, 2, s. 79–85.
 • Karapandzic M., 1974, Reconstruction of lip defects by local arterial flaps, „British J. Plast. Surg.”, 27, s. 93.
 • Kimata Y., Sakuraba M., Hishinuma S., Ebihara S., Hayashi R., Asakage T. et all, 2003, Analysis of the relations between the shape of the reconstructed tonque and postoperative functions after subtotal or total glossectomy, „Laryngoscope”, 113, 5, s. 905–909.
 • Kowalik S., 1990, Rekonstrukcja czerwieni wargi płatem z języka, „Czas. Stomatol.”, XLIII, 1, 30-32.
 • Lewandowski L., 2006, Palato- i lingwogramy w ocenie zaburzeń artykulacji głosek po operacjach nowotworów języka i dna jamy ustnej, „Ann. Acad. Med. Stetin.”, 52, Suppl. 3, s. 13–16.
 • Lissowska J., Pilarska A., Pilarski P., Samolczyk-Wanyura D., Piekarczyk J., Bardin-Mikołajczak A., Zatoński W., Herrero R., Munoz N., Franceschi S., 2003, Smoking, alkohol, diet, dentition and sexual practices in the epidemiology of oral cancer in Poland, „Eur. J. Cancer Prev.”, 22, s. 195–203.
 • Nicoletti G., Soutar D. S., Jackson M. S., Wrench A. A., Robertson G., Robertson C., 2004, Objective assessment of speech after surgical treatment for oral cancer: experience from 196 selected cases, „Plast. Reconstr. Surg.”, 113, s. 114–125.
 • Pauloski B. R., Rademaker A. W., Logemann J. A., Colangelo L. A., 1998, Speech and swallowing in irradiated and nonirradiated postsurgical oral cancer patients, „Otolaryngol. Head Neck Surg.”, 118, 5, s. 616–623.
 • Pauloski B. R., Logemann J.A., Rademaker A.W., McConnel F. M., Stein D., Beery Q., Johnson J., Heiser M. A., Cardinale S., Shedd D., 1994, Speech and swallowing function after oral and oropharyngeal resections: one-year follow-up, „Head Neck”, 16, 4, s. 313–322.
 • Przybysz J. Dąbrowski J., Pietka T., Domański W., Krzymański G., 2009, Chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych wargi metodą Karapandzica – doświadczenia własne, „Czas. Stomatol.”, 62, 2, s. 126–133.
 • Rapidis A. D., Valsamis S., Anteriotis D., Skouteris D., 2001, Functional and aesthetic results of lip-splitting incisions: A clinical analysis of 60 cases, „J. Oral Maxillofac. Surg.”, 59, s. 1292–1296.
 • Schliephake H., Schmelzeisen R., Schönweiler R., Schneller T., Altenbernd C., 1998, Speech, deglutition and life quality after intraoral tumour resection. A prospective study, „Int. J. Oral Maxillofac. Surg.”, 27, 2, s. 99–105.
 • Sobczyk P., 2003, Możliwości poprawy warunków protetycznych po wycięciu raka wargi dolnej. Rozpr. Doktorska, Szczecin, PAM.
 • Speksnijder C. M., Glass H. W. van der, Bitt A. van der, Es R. J. van, Rijt E. van der, Koole R., 2010, Oral function after oncological intervention in the oral cavity: a retrospective study, „J. Oral Maxillofac. Surg.”, 68, 6, s. 1231–1237.
 • Włodarkiewicz A., 1986, Ocena wyników rekonstrukcji wargi dolnej neuro-waskularnymi płatami wargowymi oraz wybranymi wyspowymi płatami policzkowymi, Rozpr. habilitacyjna, Gdańsk.
 • Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W., 2008, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku, Centrum Onkologii, Inst. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
 • Żebryk-Stopa A., 2009, Ocena motoryki obwodowego narządu mowy i wyniki rehabilitacji logopedycznej po operacjach nowotworów jamy ustnej, Rozprawa doktorska, Uniw. A. Mickiewicza, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9692f001-cf25-4ebc-b6bf-2b0f9de32e0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.