Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | Tom 1 Nr XIV | 59-78

Article title

Polacy i Rosjanie. Zarys narodzin stereotypów

Authors

Content

Title variants

EN
Poles and Russians: the stereotypes’ birth sketch

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
International relations have always been a very complex and controversial phenomene affected by historical and political events, wchich influenced the forming of mutual prejudices, antipathy and stereotypes. The concept of national identity and nationalism began to shape relativetly late, in the XVI-XVII cebturies, and their advent was connected with national self-consiousness rise and political conditionnaly. This statement is either applicaple to the Polish-Russian relations, wchich not always were inflated with animosity and hatred. The author of the article considers the process of Russia and the Russians'negative image forming, defines the most significant events, and uniting and separating factors. In this context the two spheres of influence are meant: political-historical and cultural. In the author's opinion, nowadays the negative image of Russia and the Russians is fixed in mind of the Polish. It is very hard to overcome these prejudices, however there is such a possibility.

Year

Volume

Pages

59-78

Physical description

Dates

published
2009-12-01

Contributors

 • Briańsk

References

 • Borkowicz J., 2002. Ambiwalencja sąsiedztwa. W Magdziak-Miszewska A., M. Juchniak, P. Kowal. Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć. Warszawa.
 • Boski P. 1998. Rosjanie i stosunki z nimi w ocenie Polaków. W M. Dobroczyński (red.). Polacy i Rosjanie - czynniki zbliżenia, 112-114. Warszawa - Toruń,
 • Jasińska-Kania J. 1991. „Transformacja ustrojowa a zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw”. Kultura i Społeczeństwo 4: 153-167.
 • Karpiński W. 1994. Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu. Warszawa.
 • Kępiński A. 1995. Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina W T. Walas (red.). Narody i stereotypy. Kraków.
 • Kępiński A. 1990. Lach i Мoskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa – Kraków.
 • Kornat M. 2002. Мiędzy wyobraźnią a wiedzą. Rosja w polskiej myśli historycznej XIX i XX wieku. W A. Magdziak-Miszewska, M. Juchniak, P. Kowal (red.). Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, 38-39. Warszawa.
 • Kublik A. Rosja zastąpiła czołgi gazociągami. "Gazeta Wyborcza" z 18 maja 2006
 • Kucharzewski J. 1958. Od białego do czerwonego caratu. Londyn.
 • Lipatow A., Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja, Toruń 2003
 • Łukaszewski W.1999. Мlodzi Polacy o narodach Europy, W Wojciszke B., M. Jarymowicz (red.). Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. Warszawa - Łódź
 • Niewiara A. 2000. Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX w. Katowice.
 • Rolnik D. 2002. Obraz Rosjan i Rosji w opiniach polskiej szlachty koronnej wschodnich kres6w Rzeczypospolitej w latach 1788-1793. W Bonusiak W. (red.). Stereotypy narodowościowe na pograniczu. Rzeszów.
 • Rychłowski B. 1998. Polityczne uwarunkowania stosunków między społeczeństwami Polski i Rosji, W M. Dobroczyński (red.). Polacy i Rosjanie - czynniki zbliżenia, s. 63-64. Warszawa – Toruń.
 • Stefanowicz J. 1998. Мożliwości zbliżenia narodów, poróżnionych przez historię i odmienność cywilizacyjną. W Dobroczyński M. (red.). Polacy i Rosjanie - czynniki zbliżenia. Warszawa – Toruń.
 • Stosunek Polak6w do innych narodów. CBOS, Warszawa, sierpień 2001
 • Suleja W. 2000. Rusofobia po polsku, W Bohun M., J. Gockowski (red.). Zagadnienie rosyjskie. Мyślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, 11-12. Kraków.
 • Tazbir J. 1998. Мoskwicin i Lach - wzajemne postrzeganie., W Tazbir J. W pogoni za Europq, 119. Warszawa
 • Wilska-Duszyńska B., 1992. „"Swoi" i "inni" - postawy student6w wobec etnicznie innych”. Kultura i Społeczeństwo 3: 99-107
 • Wójcik Z. J. 2000. Rosja i Rosjanie w relacjach zesłańców kościuszkowskich,. W T. Epszteinn (red.). Polacy a Rosjanie, 40-44, Warszawa,.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1427-549X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9698f6df-e120-48ba-9646-17e262857ffd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.