Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 199 | 116-124

Article title

Ocena przydatności internetowych narzędzi wspomagających system opieki zdrowotnej

Authors

Content

Title variants

EN
Evaluation of Usefulness of Online Tools Supporting Health Care System

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is an attempt to assess the usefulness of on-line tools supporting health care in Poland. This evaluation is primarily associated with the verification of the extent to which on-line tools supporting health care system meet the expectations and needs of the users. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care providers have been shown.

Year

Volume

199

Pages

116-124

Physical description

Contributors

author

References

 • Advances in International Telemedicine and eHealth. Around the World, Vol. 1, ed. W. Glinkowski, Medipage, Warszawa 2006.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, Warszawa 2009.
 • Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej, red. W. Bojar, I. Rudawska, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 39, Bydgoszcz 2011.
 • Hamid A., Sarmad A., Evaluation of E-health Services: User's Perspective Criteria, "Transforming Government: People, Process and Policy" 2008, Vol. 2, Iss. 4.
 • Karlińska M., Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych: ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań [w:] Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Korczak K., Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Państwo 2.0. Nowy start dla e-Administracji, Warszawa 2012.
 • www.csioz.gov.pl.
 • www.cyber-medicine.org.
 • www.healthpowerhouse.com.
 • www.telemedycyna.org.
 • www.who.int.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-969ed0cf-1ab7-45ee-929a-fe50dd55f863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.