PL EN


2014 | 199 | 116-124
Article title

Ocena przydatności internetowych narzędzi wspomagających system opieki zdrowotnej

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of Usefulness of Online Tools Supporting Health Care System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is an attempt to assess the usefulness of on-line tools supporting health care in Poland. This evaluation is primarily associated with the verification of the extent to which on-line tools supporting health care system meet the expectations and needs of the users. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care providers have been shown.
Year
Volume
199
Pages
116-124
Physical description
Contributors
author
References
 • Advances in International Telemedicine and eHealth. Around the World, Vol. 1, ed. W. Glinkowski, Medipage, Warszawa 2006.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, Warszawa 2009.
 • Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej, red. W. Bojar, I. Rudawska, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 39, Bydgoszcz 2011.
 • Hamid A., Sarmad A., Evaluation of E-health Services: User's Perspective Criteria, "Transforming Government: People, Process and Policy" 2008, Vol. 2, Iss. 4.
 • Karlińska M., Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych: ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań [w:] Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Korczak K., Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Państwo 2.0. Nowy start dla e-Administracji, Warszawa 2012.
 • www.csioz.gov.pl.
 • www.cyber-medicine.org.
 • www.healthpowerhouse.com.
 • www.telemedycyna.org.
 • www.who.int.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-969ed0cf-1ab7-45ee-929a-fe50dd55f863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.