Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(82) | 68-84

Article title

KONKURENCYJNOŚĆ W PRODUKCJI PSZENICY NA ŚWIECIE – WYBRANE ELEMENTY

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Competitiveness in wheat production in the world – selected elements

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the study was to analyze wheat production costs in selected farms of the main players in the market and the achieved financial result. The analyzed costs are divided into direct costs, operational, land and other costs. The study used data from an agri benchmark database for the period of 2011-2013. It resulted that in most of the analyzed farms (except farm from Russia and Ukraine) direct costs for 1 ton yields remained at a similar level. The main differences was in operating costs and the cost of land.

Contributors

author
 • Dr inż. Paweł Boczar, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland

References

 • 1. Adamkiewicz H. (1999): Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.
 • 2. agri benchmark Cash Crop 2014.
 • 3. Cash Crop Report 2011. Braunschweig.
 • 4. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej. (2014). Red. Wojciecha Józwiaka. IERIGŻPIB Warszawa.
 • 5. Gołębiewski J. (2001): Czynniki i sposoby poprawy konkurencyjności na rynku zbóż, [w:] Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu, Wydawnictwo AR Lublin, 318-335.
 • 6. Kagan A. (2013): Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce, IERiG-PIB, Warszawa.
 • 7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., (1991): Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność” Gdańsk.
 • 8. Pawlak K., Poczta W. (2008): Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań
 • 9. Pawlak K., Poczta W. (2011): Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
 • 10. Rynek zbóż. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, maj 2015, nr 48.
 • 11. Skawińska E. (2002): Relacje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw- nowe podejście, red Skawińska E., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • 12. Stankiewicz M. J. (2003): Sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin 2003, s. 184-201.
 • 13. Urbaniak W. (2007): Konkurencyjność –próba zdefiniowania zjawiska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 204, UŁ, Łódź.
 • 14. Woś A. (2003): Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Wydawnictwa AR w Lublinie, 9-17.
 • 15. Ziętara W., Zieliński M. (2012): Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję roślinną. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. nr 1, 40-61.
 • 16. Ziętara W. (2014): Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 1, Warszawa – Poznań – Białystok 2014, s. 257-262.
 • 17. Zimmer Y., Deblitz C., (2005): A standard operating procedure to define typical farms. agri benschmark Cash Crop, Braunschweig.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96a19003-660b-4584-8f32-43bdef586dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.