Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 5-14

Article title

O wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk

Authors

Content

Title variants

EN
About the Internal and External Integration of Science

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł rozważa problem integracji w nauce i jego rozmaite aspekty. Obok integracji wyróżnione są także inne podobne procesy, mianowicie to, co określa się mianem interdyscyplinarności oraz unifi kacja. O ile integracja i interdyscyplinarność dotyczą nauki w sensie socjologicznym, wyrosłym na gruncie praktyki akademickiej, unifi kacja wiąże się z nauką w sensie metodologicznym, tj. określoną przez kryteria metodologiczne.
EN
This paper considers the problem of integration in science and its various aspects. Besides integration, two other processes are distinguished, namely interdisciplinarity as well as unifi cation. Whereas integration is related to science in the sociological sense, that is, growing upon academic practice, unifi cation is connected with science in the methodological sense, that is, defi ned by methodological criteria.

Year

Volume

52

Issue

Pages

5-14

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

References

  • Jakubiec H., Woleński J., 1984, Wielopłaszczyznowość a jedność teorii prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Nauk Politycznych” 20: 71–79.
  • Opałek K., 1962, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa, PWN.
  • Opałek K., 1986, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa PWN.
  • Ossowska M., Ossowski S., 1935, Nauka o nauce, „Nauka Polska” 20: 1–12; przedruk w: Ossowska M., 1983, O człowieku, moralności i nauce Miscellanea, Warszawa, PWN, s. 264–272.
  • Woleński J., 2009, Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 19: 163–180.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96b73d55-374b-4d80-ad1d-305faad33114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.