PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 5-14
Article title

O wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk

Authors
Content
Title variants
EN
About the Internal and External Integration of Science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł rozważa problem integracji w nauce i jego rozmaite aspekty. Obok integracji wyróżnione są także inne podobne procesy, mianowicie to, co określa się mianem interdyscyplinarności oraz unifi kacja. O ile integracja i interdyscyplinarność dotyczą nauki w sensie socjologicznym, wyrosłym na gruncie praktyki akademickiej, unifi kacja wiąże się z nauką w sensie metodologicznym, tj. określoną przez kryteria metodologiczne.
EN
This paper considers the problem of integration in science and its various aspects. Besides integration, two other processes are distinguished, namely interdisciplinarity as well as unifi cation. Whereas integration is related to science in the sociological sense, that is, growing upon academic practice, unifi cation is connected with science in the methodological sense, that is, defi ned by methodological criteria.
Year
Volume
52
Issue
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, jan.wolenski@uj.edu.pl
References
  • Jakubiec H., Woleński J., 1984, Wielopłaszczyznowość a jedność teorii prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Nauk Politycznych” 20: 71–79.
  • Opałek K., 1962, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa, PWN.
  • Opałek K., 1986, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa PWN.
  • Ossowska M., Ossowski S., 1935, Nauka o nauce, „Nauka Polska” 20: 1–12; przedruk w: Ossowska M., 1983, O człowieku, moralności i nauce Miscellanea, Warszawa, PWN, s. 264–272.
  • Woleński J., 2009, Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 19: 163–180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-96b73d55-374b-4d80-ad1d-305faad33114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.