Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 | 55-68

Article title

RYZYKO KREDYTOWE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH NOTOWANYCH NA RYNKU CATALYST

Authors

Content

Title variants

EN
CREDIT RISK OF CORPORATE BONDS LISTED ON THE CATALYST MARKET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena ryzyka obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst oraz identyfikacja sygnałów, których poprawne odczytanie może pomóc inwestorom przewidzieć pogorszenie sytuacji finansowej lub upadłość emitenta. W artykule przedstawiono przedstawiono charakterystykę i ogólną klasyfikację ryzyka związanego z obligacjami, a także ukazano rolę i znaczenie rynku Catalyst jako największego rynku instrumentów dłużnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto przedstawiono charakterystykę wydarzeń na rynku Catalyst pod kątem niewykupionych emisji obligacji w latach 2013 – 2017 oraz dokonano identyfikacji sygnałów wskazujących na problemy finansowe emitenta i umożliwiających uniknięcie strat z tytułu niewywiązania się emitenta z warunków emisji (defaultu). Na podstawie przedstawionej w artykule oceny można wyciągnąć wniosek, że największym ryzykiem kredytowym charakteryzują się obligacje małych przedsiębiorstw o wartości emisji do 10 milionów złotych. Szczególnie inwestorzy detaliczni powinni uwzględniać to zjawisko w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
EN
The main aim of the article is to present an appraisal of the credit risk of corporate bonds listed on the Catalyst market and identification of signals, that correct using can help to predict worsening of financial situation or business failure. The article contains a characteristic and a general classification of bond’s risk. There is presented also a function and a role of Catalyst market as the biggest bond market in East-Central Europe. Farther, the article contains characteristic of a situation on the Catalyst market considering payment defaults in years 2013 – 2017. Then, there are described the signals of financial problems of issuers. Proper identification and comprehension of this signals could prevent investors from losses in case of payment defaults and payment delays of borrowers. Based on the assessment presented in the article, it can be concluded that the highest credit risk is characteristic for small business bonds with an issue value of up to PLN 10 million. In particular, retail investors should consider this phenomenon in the process of making investment decisions.

Keywords

Year

Issue

4

Pages

55-68

Physical description

Dates

published
2018-12-20

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

References

 • Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategie. Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 2000.
 • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Jak często emitenci obligacji korporacyjnych nie spłacają swoich zobowiązań?, http://bestcapital.pl/jak-czesto-emitenci-obligacji-korporacyjnych-nie-splacaja-swoich-zobowiazan (stan na dzień 25.02.2018).
 • Mordel M., Czym jest ryzyko w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne?, https://michaelstrom.pl/raporty-i-analizy/artykuly/244/czym-jest-ryzyko-w-przypadku-inwestycji-w-obligacje-korporacyjne (stan na dzień 20.02.2018).
 • Orliński B., Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799, Szczecin 2014.
 • Pawłowski M., Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku obligacji – próba oceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799, Szczecin 2014.
 • Raport Catalyst w 2016 roku. Podsumowanie i perspektywy. Doradztwo Transakcyjne Grant Thornton, Warszawa 2017.
 • Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku. Doradztwo Transakcyjne Grant Thornton, Warszawa 2017.
 • Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne, http://bestcapital.pl/ryzyko-inwestycji-w-obligacje-korporacyjne (stan na dzień 25.02.2018).
 • Sadrak M, Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł, https://obligacje.pl/pl/a/indeks-default-rate-firmy-nie-wykupily-obligacji-na-rekordowe-194-8-mln-zl (stan na dzień 10.02.2018).
 • Sadrak M., W 2016 r. firmy nie wykupiły obligacji za 92,2 mln zł, https://obligacje.pl/pl/a/indeks-default-rate-w-2016-r-firmy-nie-wykupily-obligacji-za-92-2-mln-zl (stan na dzień 10.02.2018).
 • Szweda E., Rok 2015 na Catalyst: więcej emisji i defaultów, https://obligacje.pl/pl/a/2015-r-na-catalyst-wiecej-emisji-i-defaultow (stan na dzień 26.02.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96be1b0b-6848-4774-8a0c-79517ffc944b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.