Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7(64/2) | 187-205

Article title

Bóg i tożsamość Mojżesza. Lektura narracyjna Exodus 2,1-3,15

Content

Title variants

EN
God and Moses’ Identity. Narrative Reading of Exodus 2:1–3:15

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Artykuł postuluje lekturę narracyjną Exodus 2,1-3,15 jako bardziej odpowiednią niż analiza historyczno-krytyczna, koncentrująca się na źródłach tekstu i ich literackich przekształceniach. Opowiadanie zawiera kilka eipzodów tworzących tożsamość narracyjną Mojżesza. W historii swego życia znajdował się pod wpływem trzech religii: egipskiej, hebrajskiej i madianickiej. Jednakże nie znalazł w nich odpowiedzi na kryzys tożsamości, z ktorym skonfrontował się dopiero w spotkaniu z Bogiem w krzewie ognistym. Poszukując sensu tego zjawiska musiał się zastanowić nad swoimi dramatycznami losami, przede wszystkim nad kondyncją uchodźcy. Wtedy narodził się zarys nowej relgii (monoteizmu), w której tożsamości Boga, Mojżesza i ludu, nierozerwalnie splecione ze sobą znalazły wyraz w jednej formule: Jestem posłał mnie do was (Ex 3,14).

Contributors

 • Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Ancient Near Eastern Texts (red. J.B Pritchard) (Princeton, NJ: Princeton University Press 31969).
 • Assmann J., Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism (Cambridge, MA – London: Harvard University Press 1998).
 • Assmann J., Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism (London: University of Wisconsin Press 2008).
 • Beauchamp P., Pięćdziesiąt portretów biblijnych (Kraków: WAM 2001).
 • Beitzel B.J., „Exodus 3:14 and the Divine Name: A Case of Biblical Paronomasia”, Trinity Journal 1 NS (1980) 5-20.
 • Blenkinsopp J., „The Midianite-Kenite Hypothesis Revisited and the Origins of Juda”, Journal for the Study of the Old Testament 33 (2008) 131-153.
 • Britt B., Rewriting Moses. The Narrative Eclipse of the Text (JSOT Supp. Series 40; London – New York: Bloomsbury T&T Clark 2004).
 • Bruner J., Actual Minds, Possible Worlds (Cambridge, MA: Cambridge University Press 1986).
 • Buber M., Mojżesz (tł. R. Wojnakowski) (Warszawa: Cyklady 1998).
 • Burnside J.P., „Exodus and Asylum: Uncovering the Relationship between Biblical Law and Narrative”, Journal for the Study of the Old Testament 34 (2010) 243-266.
 • Childs B.S., Exodus. A Commentary (London: SCM Press 1974).
 • Ekman P., „Basic Emotions”, Handbook of Cognition and Emotion (red. T. Dalgleish – M. J. Power) (Chichister – New York: Wiley 1999) 45-60.
 • Freud S., Der Mann Moses und die monotheistische Religion (Amsterdam: Allert de Lange 1939).
 • Genette G., Palimpsests: Literature in the second degree (Nebraska: University of Nebraska Press 1997).
 • LaCocque A., Objawienie objawień, A. LaCocque – P. Ricoeur, Myśleć biblijnie (tł. E. Mukoid – M. Tarnowska) (Kraków: Znak 2003).
 • Lemański J., „Exodus – pomiędzy historią, mitem i koncepcją teologiczną”, Biblical Annals 4 (2014) 279-311.
 • Ofengenden A., „Monotheism, the Incomplete Revolution: Narrating the Event in Freud’s and Assmann’s Moses”, Symploke 23/1-2 (2015) 291-307 (Access provoded by Brandeis University Libraries: 11 Jan 2016 21:19 GMT).
 • Philo, De Vita Mosis, I, 64-72 (The Loeb Classical Library, vol. VI, 311nn.), http://files.eshkolot.ru/ef6.pdf (dostęp: 02.12.2015).
 • Ricoeur P., Czas i opowieść (Kraków: Wydawnictwo UJ 2008) I-III.
 • Ricoeur P., Filozofia osoby (Kraków: Wydawnictwo PAT 1992).
 • Sarna N.M., Exploring Exodus. The Heritage of Biblical Israel (New York: Schocken 1987).
 • TORA. Pardes Lauder, Księga Druga. Szemot (red. S. Peccaric) (Kraków: Stowarzyszenie Pardes 2003).
 • Williams R.J., Hebrew Syntax: An Outline (Toronto: University of Toronto Press 1967).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-2222
EISSN
2451-2168

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96be1dc1-8be7-4da4-b6bb-b1bc0c6b1bb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.