Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(7) |

Article title

Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich

Authors

Content

Title variants

EN
The Noble Family as depicted in Household Guides of the Old Polish Period

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Poradniki gospodarskie były jednym z najpopularniejszych i najczęściej czytanych gatunków literackich wśród szlachty XVI i XVII wieku. Były chętnie czytane nie tylko ze względu na praktyczne informacje dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego, ale zawierały także wskazówki jak postępować, aby osiągnąć spełnienie. Literatura agronomiczna promowała aktywny tryb życia oraz zgodną współpracę pomiędzy mężem i żoną, a także zachęcała do pomnażania majątku, przy jednoczesnym dbaniu o dobro wspólne. Podkreślano, że szczęście i dobrobyt każdej rodziny wpływają na dobrobyt całej Rzeczpospolitej Polskiej. Literatura tego rodzaju promowała specyficzny typ małżeństwa, w którym obydwoje małżonków mają jasno określone role w odniesieniu do Boga, siebie, swoich dzieci, swoich sąsiadów i swojej ojczyzny.
EN
The household guides were one of the most popular and widely read literary genre among the nobles in the 16th and the 17th century. They were willingly read not only due to the practical information on how to run a household, but they also included guidelines on how to proceed in order to achieve completeness. Agronomic literature promoted active way of living and consistent cooperation between the husband and the wife, and encouraged them to multiply their property, at the same time aiming at common good. It was emphasized that happiness and prosperity of each family influence the welfare of the Polish Republic as a whole. This kind of literature promoted a specific type of matrimony where both spouses had clearly specified assignments in the view of God, of each other, their children, their neighbours, and their homeland.

Contributors

author
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
978-83-61955-11-5
ISSN
2082-9019

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96c0cd62-776f-486c-bc53-af22803ac314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.