Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 64 | 1/II (384) | 211-240

Article title

Delegatura NIK w Olsztynie. Kontrole w Krainie Wielkich Jezior

Content

Title variants

EN
NIK REGIONAL BRANCH IN OLSZTYN Auditing in the Great Lakes Region

Languages of publication

PL

Abstracts

Utworzono ją wraz z13 innymi terenowymi jednostkami Najwyższej Izby Kontroli na podstawie ustawy o kontroli państwowej z 9marca 1949r. Wcześniej rozpoczęła działalność jako delegatura Biura Kontroli w styczniu 1946r. Przez lata metody pracy olsztyńskiej delegatury nie odbiegały od sposobów działania winnych ośrodkach, choć specyfika terenu Warmii i Mazur od początku wyznaczała priorytety. Aktywność kontrolna Delegatury NIK w Olsztynie, od przemian ustrojowych w1989r., jest ściśle związana z funkcjonowaniem i kierunkami badań kontrolnych realizowanych przez NIK jako naczelny organ kontroli państwowej. Oznacza to przede wszystkim zaangażowanie w kontrole planowane i koordynowane centralnie. Jednak specyfika regionu, uwarunkowana m.in. położeniem geograficznym, stanem środowiska naturalnego, sytuacją demograficzną, czy poziomem rozwoju gospodarczego, również determinuje obszary działań, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach.

Keywords

Year

Volume

64

Issue

Pages

211-240

Physical description

Dates

published
2019-02

Contributors

  • Najwyższa Izba Kontroli
author
  • Najwyższa Izba Kontroli
  • Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

References

  • Tomkiewicz E. 2003. „Byłem dyrektorem tej jednostki przez 32 lata”. Kontrola państwowa 5 : 170-171
  • Babula J. 1998. Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0452-5027

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96c37779-b4bd-4371-9ec2-ed9118327e7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.