Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(237) | 74-91

Article title

Influence of organizational culture and leadership style of school principal on teachers’ satisfaction

Title variants

PL
Wpływ kultury organizacyjnej i stylu przywództwa dyrektora szkoły na satysfakcję zawodową nauczycieli

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Zadowolenie z pracy staje się uzasadnionym celem organizacji w nowoczesnym społeczeństwie. Ze względu na specyfikę i znaczenie pracy szczególnie ważne jest, aby przewidzieć zawodową satysfakcję nauczycieli. Głównym celem tego tekstu było zbadanie wpływu kultury organizacyjnej szkoły i stylu przywództwa na przykładzie zawodowej satysfakcji nauczycieli. Badania przeprowadzono na próbie 109 nauczycieli z 11 szkół podstawowych i średnich w regionie Kragujevac w Serbii, zgodnie z zasadą wyboru losowego. Dane zebrano na podstawie ankiet. Jedno z badań przeprowadzono za pomocą ankiety dotyczącej kultury organizacyjnej „Survey on Organizational Culture” (Stephan Robbins) oraz z wykorzystaniem ankiety dotyczącej satysfakcji z pracy „Satisfaction Survey” (Paul Spector). W drugim badaniu użyto modelu sieci lidera Blake-Mouton do badania stylu przywództwa. Wyniki wykazały, że istnieje silna korelacja między kulturą organizacyjną a satysfakcją zawodową nauczycieli. Nie było bezpośredniego związku między stylem przywództwa a satysfakcją z pracy.

Year

Issue

Pages

74-91

Physical description

Contributors

  • Faculty of Hotel Management and Tourism na University of Kragujevac w Vrnjačka Spa, Serbia

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96ca4781-26c9-4705-896c-eec547b5b739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.