Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 37 | 3 | 201-214

Article title

Pojednanie polsko-niemieckie w wizji kardynała Bolesława Kominka

Authors

Content

Title variants

EN
The Idea of Polish-German Reconciliation According to Cardinal Bolesław Kominek

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article aims at depicting the figure of Cardinal Bolesław Kominek, archbishop of Wrocław, as a great supporter of Polish-German reconciliation. As a pastor of the Upper Silesia, he perfectly felt the soul of both Polish and German nations. As archbishop of Wrocław he pursued with determination the approchement of Polish and German nations in a spirit of reconciliation and Christian forgiveness. His consequent activity led to the recognition of the border on the Oder-Neisse line as well as to the recognition of the Polish Church administration on the territory of the Western and Northern Lands (or the Recovered Territories). He can be considered as one of the founders of the idea of united Europe.

Year

Volume

37

Issue

3

Pages

201-214

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • emerytowany profesor zw. dr hab. PWT we Wrocławiu i UKSW w Warszawie oraz profesor uczelniany Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Humanistycznym Wydziału Zarządzania

References

 • Błaszczyk Tomasz. 2005. „ Akcja Katolicka na Śląsku za rządów kard. Adolfa Bertrama” . Resovia Sacra 12; 169-179.
 • Dola Kazimierz. 2001. Katolicy narodowości niemieckiej na Śląsku po 1945 r. W: Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła, red. Michael Hirschfeld, Markus Trautman, 339-357. Dülmen: Baumann-Verlag.
 • Hanich Andrzej. 2012. Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951) Opole: Instytut Śląski.
 • Jaworska Kazimiera. 2009. Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956-1974. Legnica: Wydawnictwo Diecezji Legnickiej.
 • Kania Jan. 1997. Kościoły Polski i Niemiec w powojennych drogach pojednania obu narodów. W: Mistrz i Przyjaciel, red. Jerzy, 68-83. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kominek Bolesław. 1977. W służbie „Ziem Zachodnich. Wydawnictwo Wrocław: Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Kominek Bolesław. 2012. Wspomnienia i dokumenty. Opole: Instytut Śląski.
 • Kominek Bolesław. 1971. Ziemie Zachodnie – mandat sprzed ćwierćwiecza. W: Kościół na Ziemiach Zachodnich. red. Jan Krucina, 117-124. Wrocław.
 • Kominek Bolesław. 1965. Ziemie Zachodnie – mandat sprzed 20 lat. „Tygodnik Powszechny” 22: 1.
 • Kopiec Jan. 1998. Ks. Bolesław Kominek o swoim opolskim okresie. W: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. Andrzej Nowicki, Jan Tyrawa, 523-541. Wrocław: TUM.
 • Kosyrczyk Klemens. 1974. Od radlińskiego Adwentu do wrocławskiej Septuaginty. W: Verbum Crucis. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, red. Jan Krucina, 287-304. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Kośmider Tomasz. 1999, „Administracja Kościoła rzymsko-katolickiego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1972”. Saeculum Christianum 2: 139-149.
 • Krucina Jan.1971. Obchody kościelne dwudziestolecia. W: Kościół na Ziemiach Zachodnich, red. Jan Krucina. 101-112. Wrocław: TUM.
 • Krucina Jan. 2015. „Przesłanie totalnego przebaczenia”. Wywiad przepr. Grzegorz Sokołowski. Nowe Życie 11: 9-11.
 • Krucina Jan. 1994. „Przywoływał nowe czasy”. Nowe Życie 3: 16-17.
 • Madejski Paweł. 1994. Na drodze pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Warszawa: PWN
 • Mandziuk Józef. 2005. „Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia – autor listu biskupów polskich do niemieckich”. Saeculum Christianum 2: 133-138.
 • Mandziuk Józef. 2014. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Wyd. drugie. T. IV, cz. 2.Warszawa:Oficyna Wydawnicza ADAM.
 • Marek Franciszek. 1976. Kościół rzymskokatolicki wobec ziem zachodnich i północnych. Warszawa.
 • Rutkowski Piotr. 2014. Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Wydaw UKSW.
 • Sitek Alojzy. 1992. Organizacja i kierunki działania kurii administracji apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956. Opole: Wydaw. Świętego Krzyża.
 • Swastek Józef. ,1998. Rządcy Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1995. Wrocław: Wydawnictwo PWT.
 • Trzcielińska-Polus Anna. 2001. Kardynał Bolesław Kominek – orędownik pojednania polsko-niemieckiego. W: Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku. Cz. 1, 87-97. Opole.
 • Wojtyła Karol. 1999. „Kardynał Bolesław Kominek – widziany z Krakowa”. Nowe Życie 3: 17-18.
 • Zieliński Zygmunt. 1992. Katolicyzm III Rzeszy przed sądem historii. Katowice: Wydaw. Księgarni św. Jacka.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96cce870-33da-4597-a65a-f76d351ab61a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.